"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-10

Ny bok: Tid, rum, mellanrum: Delaktighet i estetisk verksamhet

NYHET I en ny bok uppmärksammas fenomenet delaktighet i estetisk verksamhet. Boken är skriven av Linn Hentschel, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot musik vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet och Cecilia Ferm Almqvist, professor i pedagogik och musikpedagogik vid Södertörns högskola respektive Stockholms musikpedagogiska institut.

Text: Per Melander

Ämnet är aktuellt i lärarutbildningar, såväl allmänna som med inriktning på estetiska ämnen, och i utbildningar som riktar sig mot Kulturskola och annan fri verksamhet.

Författarna har fungerat som följeforskare i två Arvsfondsfinansierade konstpedagogiska projekt, Alla har rätt och Sammankonst drivna av Kulturverket.

Baserat på forskningen tydliggörs vad delaktighet i estetisk verksamhet kan vara, och vilka krav det ställer på organisation, kollegium och förhållningssätt i sammanhang där konstuttryck och pedagogik möts. Specifikt belyser författarna delaktighetsaspekterna tid, rum och mellanrum liksom det dialogiska förhållningssätt som drivit Kulturverkets arbete.