"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lisbeth Wikström-Frisen

Jag har en medicinsk doktorsexamen i idrottsmedicin. Jag arbetar inom undervisning som lärare/handledare och inom forskning intresserar jag mig för området kvinnor, hormoner och träning.

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Idrottsmedicin
Plats
Biologihuset hus B, plan 6, Umeå universitet, Avdelningen för Idrottsmedicin Umeå universitet, 901 87 Umeå

Inom undervisning handleder jag bland annat magister- och masteruppsatser som handlar om mens och träning bland elitspelare inom damfotboll och innebandy, samt om uthållighet påverkas under menscykeln hos elitmotionärer. Masteruppsatsen ”Menstruationscykelns påverkan på uthållighetskapacitet hos konditionstränande kvinnor” är ett samarbete med UiT i Tromsö. Den senaste magisteruppsatsen handlade om ”Upplevda effekter av menstruationscykeln för anpassning av träning - en enkätstudie på kvinnliga elitspelare i innebandy". Jag handleder även en forskaraspirant som medverkar inom en studie om mensstyrd uthållighetsträning.

Min forskning handlar om hur träning för kvinnor ska kunna optimeras inom motions- som elitidrott, se avhandlingen “Training and hormones in physically active women with and without oral contraceptives”.

Till stor del outforskat område

Ambitionen med forskningen är att öka kunskapen om hur kvinnor ska kunna optimera sin träning utan att riskera kvinnospecifika hälsorisker eller idrottsskador för en hälsosam prestationsutveckling. Hur kvinnors menstruationscykel kan påverka träning är till stor del ett outforskat forskningsområde.

Eftersom idrottsforskning ofta görs på manliga deltagare och det manliga könshormonet testosteron, finns idag inte mycket vetenskaplig kunskap om hur kvinnor ska träna efter sin hormoncykel med de kvinnliga könshormonerna. Jag vill därför medverka till att kunskaper inom fysiologi och anatomi som är specifik för kvinnor, nyttjas för att kunna optimera träningseffekterna och maximera prestationen samt minimera skaderisken.

Styrketräning under menstruationscykeln första två veckor

I min avhandling studerades effekter av menscykeln på styrketräning samt om den periodiserade styrketräningen medförde några negativa hälsokonsekvenser. Även basvärden för stresshormonet kortisol och hormonet oxytocin studerades för att undersöka om dessa hormoner skulle kunna användas som markörer för eventuella negativa besvär av träning.

Studien visade att det är fördelaktigt att koncentrera styrketräning under de två första veckorna av menstruations-/p-pillercykeln (trifasiska p-piller) för att få en bättre effekt på muskelstyrka, muskelkraft och muskelmassa, vid periodisering av träningen. Inga kvinnospecifika hälsorisker identifierades. När det gäller kortisol och oxytocin kunde vi inte påvisa att dessa hormoner kan medverka till att tydligt visa på en risk för negativa effekter av träning/överträning.

Nytt sätt optimera konditionsträning

Pågående forskning handlar om mensstyrd konditionsträning där vi vill prova ett nytt sätt att optimera konditionsträning för kvinnor. Forskningsstudien pågår under 2019-2020 och sker i samarbete med professor Karin Larsén vid Institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap (Klin Fys) och professor Carl-Johan Boraxbekk vid Institutionen för strålningsvetenskaper.

Kan kartlagd mens ge OS-guld? Intervju i P1, 9 december 2019, 22.15 minuter in i programmet.

Research Quarterly for Exercise and Sport
Ekberg, Sofie; Morseth, Bente; Larsén, Karin B.; et al.
FOU rapport, 2022:5
Wikström-Frisén, Lisbeth; Boraxbekk, Carl-Johan; Larsén, Karin
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning
Wikström-Frisén, Lisbeth
Svensk Idrottsmedicin, Västerås: Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin 2017, Vol. 36, (2) : 15-18
Wikström-Frisén, Lisbeth
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Vol. 57, (1-2) : 43-52
Wikström-Frisén, Lisbeth; Boraxbekk, Carl Johan; Henriksson-Larsén, Karin
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Edizioni Minerva Medica 2017, Vol. 57, (11) : 1519-1525
Wikström-Frisén, Lisbeth; Boraxbekk, Carl-Johan; Henriksson-Larsén, Karin
International Journal of Sports and Exercise Medicine, Vol. 3, (3)
Wikström-Frisén, Lisbeth; Larsson, Peter; Mincheva Nilsson, Lucia; et al.
Svensk Idrottsmedicin, Järna: Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin 2017, Vol. 36, (3) : 12-14
Wikström-Frisén, Lisbeth; Larsén, Karin
Stockholm: SISU Idrottsböcker 2017
Wikström-Frisén, Lisbeth; Nordström, Anna
Umeå University medical dissertations, 1820
Wikström-Frisén, Lisbeth
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning
Wikström-Frisén, Lisbeth
Journal of Exercise, Sports & Orthopedics, Vol. 3, (2)
Wikström-Frisén, Lisbeth; Nordström, Anna; Mincheva-Nilsson, Lucia; et al.
Occupational and Environmental Medicine, Vol. 55, (8)
Hedberg, Gudrun E; Wikström-Frisén, Lisbeth; Janlert, Urban

Forskningsprojekt

1 januari 2018 till 31 december 2030
Lisbeth Wikström-Frisén: Om menscykeln - en hävstång för träningen

Kvinnor får variation av volym, intensitet och vila naturligt med menscykeln.

Konditionsträning periodiserad utifrån menstruationscykeln

Det brister i kunskap om hur träning kan anpassas efter var idrottande kvinnor är i menstruationscykeln.