"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Elite Sport North

Forskningsprojekt Elite North Sport är en tvärvetenskaplig longitudinell studie med fokus på studenters idrotts- och motionsvanor i relation till studiesituation. Därutöver så ämnar studien undersöka vilka konsekvenser som kombinationen elitidrott och akademiska studier har för framtida fysisk aktivitet, hälsa och yrkeskarriär.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med nya och fördjupade kunskaper om förutsättningar, utvecklingsprocesser och utfall av kombinationen elitidrott och studier under och efter elitidrottskarriären.

Projektansvarig

Taru Tervo
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 94

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2030-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Idrottshögskolan, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Institutionen för psykologi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Idrottsforskning

Projektbeskrivning

Elite Sport North startade 2018 och följer studenter från att de påbörjar sina studier vid Umeå universitet till sex år efter avslutade studier.

Fokusområden

Projektets frågeställningar undersöks longitudinellt utifrån följande fokusområden:

 • Målsättningar, motiv och motivation
 • Tränings- och studiesituation
 • Upplevelsen av tränare, tränings- och studiekamrater
 • Idrotts- och studieutfall
 • Hälso- och kostvanor
 • Skadeincidens
 • Fysiologisk status
 • Personlighet
 • Välbefinnande och stress
 • Boende och familjesituation
 • Socioekonomisk status
 • Stödsystemet

Datainsamling

I studien fyller samtliga deltagare i en webbaserad bakgrundsenkät som baseras på ovanstående variabler. Därefter följer en kortare årlig uppföljningsenkät samt en avslutande enkät några år efter avslutade studier. Samtliga enkäter utförs digitalt. Utöver enkätundersökningarna används data från de fysiologiska tester som studenterna med Riksidrottsuniversitetsavtal genomför i sin ordinarie träning. Inga extra tester tillkommer med studien.

Datauttag

Forskare knutna till Idrottshögskolans nätverk har fri tillgång till data och de kan använda data för specifika delstudier inom ramen för projektets syfte. Forskare behöver inte söka särskilt etikgodkännande om forskningen håller sig inom ramen för projektets syfte och frågeställningar och vad som i övrigt anges i ansökan.

Mer information finns på projektets externa webbplats: www.elitesportnorth.se

Organisation

Umeå universitet är forskningshuvudman för Elite Sport North. Elite Sport North är ett lagarbete över institutionsgränserna, flertalet forskare har bidragit till projektets utformning, däribland forskare från Idrottshögskolans forskningsnätverk.

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring studien, är intresserad av att ta del av resultaten från studien eller vill göra ett datauttag är du välkommen att kontakta ansvarig forskare Taru Tervo, Idrottshögskolan vid Umeå universitet, telefon 090-786 92 94.

Har du administrativa frågor, vill delta eller veta mer om studien är du välkommen att kontakta projektsamordnare Tove Mårs, Idrottshögskolan vid Umeå universitet, telefon 090-786 88 50 .

Senast uppdaterad: 2024-01-08