"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marcus Aronsson

Jag forskar om barns uppväxtvillkor och hur dessa påverkar hälsa och välbefinnande senare i livet med hjälp av longitudinella data. 

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset (ingång närmast lärarhuset), plan 4. , Biblioteksgränd Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Enhet: Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling
Plats
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag forskar om barns levnadsförhållanden och dess långsiktiga effekter. Jag grundar min forskning på Norrlandsundersökningen, en studie som genomfördes 1929-1930 där data angående hälsa och socioekonomiska förhållanden från cirka 4 000 barn samlades in. Jag följer dessa individer över tid med hjälp av folkräkningar och dödsorsaksregister för att utforska samband mellan barndomsförhållanden och vuxna utfall. Jag är också intresserad av att utforska den kontextuella ramen för Norrlandsundersökningen mer brett. Jag är särskilt intresserad av den interna koloniseringsprocessen i 1900-talets Sverige och förhållandet mellan kärna och periferi mellan norra och södra Sverige i sammanhanget av en växande statlig roll och den framväxande välfärdsstaten.

Medan jag för närvarande doktorerar i ekonomisk historia är mina tidigare examina från utvecklingsstudier och sociologi. Jag har som mål att använda min tvärvetenskapliga bakgrund för att kombinera den historiska synvinkeln från ekonomisk historia med den teoretiska rikedomen som finns inom sociologi för att bedriva forskning som sträcker sig över tiden och har relevans idag. Förhoppningsvis kommer min forskning att utöka vår kunskap om hur barndomsförhållanden påverkar utfall senare i livet.