"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barn i Arktiska Sverige under 1920- och 1930-talen: betydelsen av uppväxtvillkor för hälsa och välbefinnande senare i livet

Doktorandprojekt Detta forskningsprojekt handlar huvudsakligen om barns uppväxtvillkor och dess påverkan på hälsa och välstånd senare i livet. Vi kommer använda longitudinell data med avstamp i Norrlandsundersökningen som genomfördes 1929–1930.

Idag har vi en ojämn geografisk fördelning av resurser som orsakar skev tillgång till skola, vård och omsorg. Samtidigt ökar den socioekonomiska ojämlikheten, vilket gör att låg inkomst och utbildning ökar risken för sjukdom och förtidig död. Under 1900-talet minskade ojämlikheten fram till 1980-talet, men stora geografiska skillnader i hälsa och dödlighet kvarstod. Arktiska Sverige hade 40% högre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar än södra Sverige. Socio-medicinska undersökningar från 1929/30 av Norr- och Västerbotten ger en unik möjlighet att studera detta historiskt.

Doktorand och handledare

Liselotte Eriksson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 41
Martin Eriksson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 32
Lena Maria Nilsson
Projektledare, projektkoordinator, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 59

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-01-08

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Enheten för ekonomisk historia

Forskningsområde

Ekonomisk historia
Senast uppdaterad: 2024-06-13