"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Margareta Brännström

Jag är sjuksköterska och professor vid institutionen för omvårdnad.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för omvårdnad Enhet: Institutionen för omvårdnad i Skellefteå
Plats
Skeria, hus C, Campus Skellefteå, Bockholmsvägen 23 Umeå universitet, 931 87 Skellefteå

Jag är sjuksköterska och professor vid institutionen för omvårdnad. Min forskning fokuserar huvudsakligen palliativ vård och vård i livets slutskede inom olika kontext, vid hjärtsjukdom och från flera perspektiv (patient, anhörig och personal). Jag forskar också inom området etik framförallt gällande kliniskt etiskt stöd till personal inom hälso och sjukvård.

Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2022

Forskningsområde

RiFECC (Research into Future Ethical Care Challenges)

RiFECC, anlägger ett etiskt perspektiv på vårdens utmaningar nu och framåt. Utmaningarna är primärt kopplade till den demografiska realiteten med en befolkning som växer och åldras och där allt färre ska erbjuda vård till allt fler till en mindre kostnad. De utmaningar som följer med den demografiska realiteten har etiska aspekter, inte minst i frågor om resurser och prioriteringar, och hur målen om jämlik hälsa och vård på lika villkor ska uppnås. Inom ramen för forskningsprogrammet planeras studier om hur samhället, vården och individer ser på den stora gruppen mycket äldre personers förmågor, resurser och behov samt inte minst om vad äldre själva anser vara viktigt för att åldras med värde och värdighet. Forskning bedrivs också om etiska aspekter av digitaliseringsprocesser och andra innovationsåtgärder som görs för att förnya, effektivisera och ställa om vårdens verksamhet så att den svarar an mot den demografiska utmaningen. En datainsamling har gjorts i digitaliseringsprojektet, RemoAge, i Norrbotten och fler studier är under planering. Det relativt nyetablerade forskningsprogrammet har kommit längst inom forskningsspåret som handlar om etiska utmaningar i klinik och hemmiljö, främst inom delområdet Kliniskt Etiskt Stöd (CES) till hälso- och sjukvårdspersonal. Jag är forskningsledare för forskningsprojekt om CES.

Forskargrupp: Karin Zingmark Professor Ltu, Margareta Brännström, Professor Umu, Ulf Isaksson docent UmU, Päivi Juuso Med Dr Ltu, Carina Nilsson Med Dr LtU, Britt-Marie Välivaara Med Dr LtU, , Catarina Fischer Grönlund Med Dr UmU, Sabine Björk Med Dr UmU, Eva Boström Med Dr. UmU

BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24, (1)
Brännström, Margareta; Philipsson, Johan; Andersson, Sofia
BMC Medical Ethics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 24, (1)
Fischer Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta; Isaksson, Ulf
Nursing Ethics
Fischer Grönlund, Catarina; Isaksson, Ulf; Brännström, Margareta
Journal of Cardiovascular Nursing, Wolters Kluwer 2023, Vol. 38, (2) : 150-157
Hellström Ängerud, Karin; Ericsson, Maria; Brännström, Margareta; et al.
BMJ Supportive & Palliative Care
Martinsson, Lisa; Brännström, Margareta; Andersson, Sofia
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (3)
Andersson, Sofia; Granat, Lisa; Brännström, Margareta; et al.
Nursing Ethics, Sage Publications 2022, Vol. 29, (7-8) : 1709-1720
Fischer Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta
BMC Palliative Care, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 21, (1)
Granat, Lisa; Andersson, Sofia; Hadziabdic, Emina; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 12, (12)
Hedman, Mante; Doolan-Noble, Fiona; Stokes, Tim; et al.
BMC Palliative Care, BioMed Central 2022, Vol. 21, (1)
Öhlén, Joakim; Böling, Susanna; HamdanAlshehri, Hanan; et al.
BMJ Supportive & Palliative Care
Andersson, Sofia; Martinsson, Lisa; Fürst, Carl Johan; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2021, Vol. 16, (1)
Blanck, Elin; Fors, Andreas; Ali, Lilas; et al.
BMC Medical Ethics, BioMed Central 2021, Vol. 22, (1)
Fischer Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta
Nurse Education in Practice, Elsevier 2021, Vol. 51
Fischer Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta; Zingmark, Karin
Nurse Education in Practice, Elsevier 2021, Vol. 51
Fischer-Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta; Zingmark, Karin
World Journal of Cardiovascular Diseases, Scientific Research Publishing 2021, Vol. 11, (1) : 1-10
Fryxell, Jenni; Olofsson, Mona; Brännström, Margareta; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 39, (1) : 92-100
Hedman, Mante; Boman, Kurt; Brännström, Margareta; et al.
ESC Heart Failure, John Wiley & Sons 2021, Vol. 8, (3) : 2202-2209
Årestedt, Kristofer; Brännström, Margareta; Evangelista, Lorraine S.; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2020, Vol. 7, (2) : 556-562
Holmlund, Lena; Brännström, Margareta; Lindmark, Krister; et al.
BMJ Supportive & Palliative Care, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (2) : 157-163
Nilsson, Stefan; Ohlen, Joakim; Hessman, Eva; et al.
BMJ Supportive & Palliative Care, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (1)
Talabani, Naghada; Hellström Ängerud, Karin; Boman, Kurt; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2019, Vol. 18, (7) : 577-583
Brännström, Margareta; Fischer Grönlund, Catarina; Zingmark, Karin; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2019, Vol. 18, (7) : 545-553
Ericsson, Maria; Ängerud, Karin H.; Brännström, Margareta; et al.
BMJ Supportive & Palliative Care, London: BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 9, (1)
Markgren, Rickard; Brännström, Margareta; Lundgren, Claes; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (7–8) : 1314-1326
Pusa, Susanna; Dorell, Åsa; Erlingsson, Christen; et al.
Palliative & Supportive Care, New York: Cambridge University Press 2018, Vol. 16, (3) : 278-285
Alvariza, Anette; Årestedt, Kristofer; Boman, Kurt; et al.
International Journal of Palliative Nursing, London: Mark Allen Group 2018, Vol. 24, (4) : 194-202
Andersson, Sofia; Lindqvist, Olav; Fürst, Carl-Johan; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 32, (1) : 299-308
Andersson, Sofia; Lindqvist, Olav; Fürst, Carl-Johan; et al.
Journal of Pain and Symptom Management, Elsevier 2018, Vol. 55, (5) : 1304-1312
Andersson, Sofia; Årestedt, Kristofer; Lindqvist, Olav; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 17 : 98-99
Blanck, E.; Fors, A.; Ali, L.; et al.
International Emergency Nursing, Oxford: Elsevier 2018, Vol. 36 : 34-38
Brännström, Margareta; Niederbach, Camilla; Rödin, Ann-Charlotte
European Heart Journal, Oxford University Press 2018, Vol. 39 : 1120-1120
Ericsson, M.; Hellström Ängerud, Karin; Sederholm Lawesson, S.; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 32, (1) : 346-353
Hellström Ängerud, Karin; Boman, Kurt; Brännström, Margareta
Nursing Open, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 5, (2) : 176-185
Hägglund, Lena; Boman, Kurt; Brännström, Margareta
Journal of Palliative Medicine, Vol. 21, (3) : 361-367
Årestedt, Kristofer; Alvariza, Anette; Boman, Kurt; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2017, Vol. 31, (1) : 72-84
Andersson, Sofia; Lindqvist, Olav; Fürst, Carl-Johan; et al.
European journal of internal medicine, Amsterdam: Elsevier 2017, Vol. 46 : 35-40
Boman, Kurt; Olofsson, Mona; Bergman, Ann-Charlotte R.; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Hoboken: John Wiley & Sons 2017, Vol. 31, (4) : 830-838
Hellström Ängerud, Karin; Boman, Kurt; Ekman, Inger; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 24, (6) : 455-467
Norberg, Eva-Britt; Löfgren, Britta; Boman, Kurt; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2017, Vol. 16 : S58-S59
Årestedt, K.; Alvariza, A.; Håkansson, C.; et al.
Palliative Medicine: A Multiprofessional Journal, Sage Publications 2016, Vol. 30, (1) : 54-63
Brännström, Margareta; Fürst, Carl Johan; Tishelman, Carol; et al.
Palliative Medicine: A Multiprofessional Journal, Sage Publications 2016, Vol. 30, (3) : 296-302
Sahlen, Klas-Göran; Boman, Kurt; Brännström, Margareta
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (2) : 379-385
Brännström, Margareta; Jaarsma, Tiny
International Emergency Nursing, Elsevier 2015, Vol. 23, (3) : 254-259
Nord-Ljungquist, Helena; Brännström, Margareta; Bohm, Katarina
European Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 14, (6) : 468-477
Thylén, Ingela; Brännström, Margareta
European Journal of Heart Failure, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 16, (10) : 1142-1151
Brännström, Margareta; Boman, Kurt
Journal of Cardiovascular Nursing, Lippincott Williams & Wilkins 2014, Vol. 29, (4) : 332-339
Brännström, Margareta; Kristofferzon, Marja-Leena; Ivarsson, Bodil; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 21, (5) : 392-399
Norberg, Eva-Britt; Boman, Kurt; Löfgren, Britta; et al.
Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik, Studentlitteratur AB 2013 : 359-368
Brännström, Margareta
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2013, Vol. 12, (3) : 269-275
Brännström, Margareta; Boman, Kurt

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

18 augusti 2011 till 31 december 2013
Margareta Brännström, professor i omvårdnad

Margareta Brännströms forskning bidrar till förbättra livskvaliteten för personer med livshotande sjukdomar och deras närstående.

Margareta Brännström: HOPP för patienter med svår hjärtsvikt

"Om det inte hade varit för "hoppet" så skulle jag ha legat i en trälåda" säger en patient om projektet Hopp.