"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Maria Gustafsson

Maria Gustafsson

Jag arbetar som universitetslektor med förenad klinisk anställning som klinisk apotekare, och är docent i farmaci.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) Enhet: Grupp Maria Gustafsson
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning undersöker metoder för att förbättra kvaliteten och säkerheten hos äldres läkemedelsbehandling, med fokus på kliniska apotekares roll.

Drugs - real world outcomes
Irshaidat, Shayma; Gustafsson, Maria; Norberg, Helena
Research in Social and Administrative Pharmacy
Kindstedt, Jonas; Andersson, Pernilla; Westberg, Annica; et al.
Patient Preference and Adherence, Dove Medical Press Ltd 2023, Vol. 17 : 781-792
Norberg, Helena; Lindqvist, Marcia Håkansson; Gustafsson, Maria
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2023, Vol. 19, (5) : 758-763
Sönnerstam, Eva; Harlin, Frida; Gustafsson, Maria
BMC Geriatrics, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Hägglund, Patricia; Gustafsson, Maria; Lövheim, Hugo
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer 2022 : 477-487
Kindstedt, Jonas; Sjölander, Maria; Lövheim, Hugo; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer Science+Business Media B.V. 2022, Vol. 78 : 869-877
Norberg, Helena; Sjölander, Maria; Glader, Eva-Lotta; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Rangfast, Iris; Sönnerstam, Eva; Gustafsson, Maria
BMC Geriatrics, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Sönnerstam, Eva; Gustafsson, Maria; Lövheim, Hugo
Drugs & Aging, Springer Nature 2022, Vol. 39, (7) : 573-585
Sönnerstam, Eva; Gustafsson, Maria; Lövheim, Hugo; et al.
Patient Preference and Adherence, Dove Medical Press 2022, Vol. 16 : 343-352
Westberg, Annica; Sjölander, Maria; Glader, Eva-Lotta; et al.
Drugs & Aging, Adis 2021, Vol. 38 : 1017-1023
Gustafsson, Maria; Lövheim, Hugo; Sjölander, Maria
Pharmacy, MDPI 2021, Vol. 9, (1)
Gustafsson, Maria; Wallman, Andy; Mattsson, Sofia
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2020, Vol. 16, (3) : 308-314
Abramsson, Linnea; Gustafsson, Maria
Drugs - real world outcomes, Springer 2020, Vol. 7, (4) : 317-323
Elander, Astrid; Gustafsson, Maria
Pharmacy, MDPI 2020, Vol. 8, (3)
Mattsson, Sofia; Gustafsson, Maria
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer 2020, Vol. 76, (4) : 525-537
Svahn, Sofia; Lövheim, Hugo; Isaksson, Ulf; et al.
BMC Geriatrics, BMC 2019, Vol. 19
Gustafsson, Maria; Lämås, Kristina; Isaksson, Ulf; et al.
Pharmacy, MDPI 2019, Vol. 7, (4)
Gustafsson, Maria; Mattsson, Sofia
International Journal of Clinical Pharmacy, Springer 2019, Vol. 41, (3) : 728-733
Håkansson Lindqvist, Marcia; Gustafsson, Maria; Gallego, Gisselle
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2019, Vol. 72, (4) : 1251-1260
Lövheim, Hugo; Gustafsson, Maria; Isaksson, Ulf; et al.
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2019, Vol. 5, (3) : 287-291
Sjölander, Maria; Lindholm, Lars; Pfister, Bettina; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, SPRINGER HEIDELBERG 2019, Vol. 75, (9) : 1321-1322
Sönnerstam, Eva; Sjölander, Maria; Lövheim, Hugo; et al.
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2019, Vol. 15, (12) : E50-E50
Wallman, Andy; Gustafsson, Maria; Helgesson, Elisabeth; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 7-7
Wallman, Andy; Gustafsson, Maria; Helgesson, Elisabeth; et al.
International Journal of Clinical Pharmacy, Springer 2019, Vol. 41, (4) : 903-912
Wamil, Natacha; Mattsson, Sofia; Gustafsson, Maria
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2018, Vol. 14, (7) : 700-704
Gustafsson, Maria; Mattsson, Sofia; Wallman, Andy; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer 2018, Vol. 74, (4) : 483-488
Hemmingsson, Eva-Stina; Gustavsson, Maria; Isaksson, Ulf; et al.
Currents in pharmacy teaching and learning, Elsevier 2018, Vol. 10, (8) : 1004-1012
Mattsson, Sofia; Gustafsson, Maria; Svahn, Sofia; et al.
International psychogeriatrics, New York: Cambridge University Press 2018, Vol. 30 : 77-85
Skottheim, Andreas; Lövheim, Hugo; Isaksson, Ulf; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer Berlin/Heidelberg 2018, Vol. 74, (10) : 1351-1360
Sönnerstam, Eva; Sjölander, Maria; Lövheim, Hugo; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2018, Vol. 18
Vinterflod, Charlotta; Gustafsson, Maria; Mattsson, Sofia; et al.
Pharmacy, MDPI 2017, Vol. 5, (1)
Englund, Claire; Gustafsson, Maria; Gallego, Gisselle
Currents in Pharmacy Teaching and Learning, Elsevier 2017, Vol. 9, (5) : 887-892
Gustafsson, Maria; Englund, Claire; Gallego, Gisselle
Pharmacy, Vol. 5, (3)
Gustafsson, Maria; Mattsson, Sofia; Gallego, Gisselle
International Journal of Clinical Pharmacy, SPRINGER 2017, Vol. 39, (1) : 216-216
Gustafsson, Maria; Sjölander, Maria; Gallego, Gisselle
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer 2017, Vol. 7, (73) : 827-835
Gustafsson, Maria; Sjölander, Maria; Pfister, Bettina; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2017, Vol. 17, (1)
Lindbo, Agnes; Gustafsson, Maria; Isaksson, Ulf; et al.
Drugs - real world outcomes, Northcote: Springer 2017, Vol. 4, (2) : 97-107
Peterson, Cecilia; Gustafsson, Maria
BMC Pharmacology & Toxicology, Vol. 18
Pfister, Bettina; Jonsson, Jeanette; Gustafsson, Maria
International Journal of Clinical Pharmacy, Vol. 39, (4) : 953-959
Sjölander, Maria; Gustafsson, Maria; Gallego, Gisselle
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 73, (6) : 735-742
Sönnerstam, Eva; Sjölander, Maria; Gustafsson, Maria
Umeå University medical dissertations, 1789
Gustafsson, Maria
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 72, (8) : 987-994
Gustafsson, Maria; Isaksson, Ulf; Karlsson, Stig; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 72, (9) : 1143-1153
Gustafsson, Maria; Sjölander, Maria; Pfister, Bettina; et al.