Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Utbildningsledarskap

Utbildningsledarskap handlar om att beskriva, analysera, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare.

I det sammanhanget fokuserar Centrum för skolledarutveckling på hur chefers och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap.

Inom vår forskningsmiljö bedrivs forskning om skolans ledarskap, styrning och organisation. Det är ett forskningsfält som inrymmer olika perspektiv och bygger på en tvärvetenskaplig och empirinära utgångspunkt. Vi har ett stort intresse för både det som händer nationellt och internationellt där vårt deltagande i olika nätverk har stor betydelse i vår forskning.

Forskningsledare

Forskningsprojekt vid Centrum för skolledarutveckling
Forskningsprojekt vid Centrum för skolledarutveckling

Läs om forskningsprojekt kopplade till våra forskare.

Publikationer
Publikationer

Se aktuella publikationer från våra forskare.