Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningsledarskap

Forskningsgrupp Utbildningsledarskap handlar om att beskriva, analysera, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare.

I det sammanhanget fokuserar Centrum för skolledarutveckling på hur chefers och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap.

Inom vår forskningsmiljö bedrivs forskning om skolans ledarskap, styrning och organisation. Det är ett forskningsfält som inrymmer olika perspektiv och bygger på en tvärvetenskaplig och empirinära utgångspunkt. Vi har ett stort intresse för både det som händer nationellt och internationellt där vårt deltagande i olika nätverk har stor betydelse i vår forskning.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för skolledarutveckling, Lärarhögskolan, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap
Forskningsprojekt vid Centrum för skolledarutveckling
Forskningsprojekt vid Centrum för skolledarutveckling

Läs om forskningsprojekt kopplade till våra forskare.

Publikationer
Publikationer

Se aktuella publikationer från våra forskare.

Konkreta förslag för att förbättra skolledares arbetsmiljö

Ny forskning listar åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön och minska ohälsa hos skolledare.