"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marléne Johansson

Marinbiolog vid UMF. Arbetar med miljöövervakningen av Bottniska viken, främst provtagning och taxonomiska analyser.  

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Norrbyn 557, 905 71 HÖRNEFORS Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn 557, 905 71 Hörnefors

Som marinbiolog vid Umeå marina forskningscentrum arbetar jag med miljöövervakningen av Bottniska viken, som sker på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Jag är delaktig inom övervakningsprogrammen Fria vattenmassans hydrografi, kemi och biologi och Makrofauna mjukbotten. Mitt arbete består främst av provtagningar i fält och analyser på laboratoriet, och mina taxonomiska kunskaper omfattar såväl växtplankton som bottenlevande makrofauna. Jag är metod- och kvalitetsansvarig för analyser av växtplankton och encelliga cyanobakterier. 

Sedan 2018 är jag medlem i HELCOM PEG (Phytoplankton Expert Group) vilket är en grupp som består av växtplanktonexperter från alla länder runt Östersjön. Jag arbetar även med algblomningsprover från allmänheten, i ett samarbete med Informationscentralen för Bottniska viken.