"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-21

Vi firar biologiska mångfaldens dag

NYHET Biologiska mångfaldens dag firas världen över den 22 maj. På Umeå marina forskningscentrum ligger detta oss varmt om hjärtat, och vi värnar om den biologiska mångfalden i vårt arbete året runt. För att fira lite extra denna dag visar vi här en del av det arbete som pågår hos oss.

Biologisk mångfald är variationen bland levande organismer och de ekologiska relationer och processer som organismerna ingår i. Den 22 maj är internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för livet på jorden.

Att den biologiska mångfalden bibehålls är avgörande för ett välfungerande ekosystem. Därför ligger detta oss på Umeå marina forskningscentrum mycket varmt om hjärtat. Vi har exempelvis expertkompetens för bestämning av växtplankton, djurplankton, bottenlevande djur och makrovegetation.

 Vi studerar havens ekosystem och följer utvecklingen av havsmiljöns tillstånd. Detta inbegriper både forskning och miljöövervakning kring biologisk mångfald. Här kommer några exempel på den verksamhet som bedrivs vid Umeå marina forskningscentrum.

Forskning

DNA-analys av alger

En jämförelse mellan DNA- och mikroskopianalys av marina växtplankton.

Kustbakteriers anpassningsförmåga

Kustbakteriers förmåga att anpassa sig genetiskt och funktionellt till förändrad födokälla.

Förändrat klimat i Arktis och Östersjön

Huvuddelen av syrekonsumtionen drivs av underhållsaktiviteter. Vilka är bakteriernas underhållsaktiviteter och hur regleras de i arktiska miljöer?

Miljöövervakning

Fria vattenmassan

Provtagning för delprogram Fria vattenmassan inom den nationella miljöövervakningen.

Kustfiskpopulationer

Provfiske på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbottens län och SLU.

Makrofauna mjukbotten

Provtagning för delprogram Makrofauna mjukbotten inom den nationella miljöövervakningen.

Vegetationsklädda bottnar

Övervakning av bottenvegetation inom den nationella miljöövervakningen.

Taxonomer vid UMF

Petra Rådman
Marinbiolog
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 71
Mikael Peedu
Marinbiolog
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 47
Siv Huseby
Miljöanalytiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 67
Jenny Ask
Miljöanalytiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 37
Martina Jeuthe
Laboratorieingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 05