"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marlene Löding

Doktorand i rättsvetenskap med inriktning mot konstitutionell rätt. Min forskning rör domarrollen i tings- och förvaltningsrätt. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är sedan oktober 2019 verksam som doktorand i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Umeå universitet.

Forskning

Mitt doktorandprojekt syftar till att undersöka och belysa den ordinarie underrättsdomarens roll och funktion i det konstitutionella systemet. Avsikten är att projketet ska bidra till en ökad kunskap om domarrollen och rättstillämpningen i tings- och förvaltningsrätt. I projektet kombineras rättsvetenskaplig metod med kvalitativa intervjuer.

Undervisning

Jag undervisar i konstitutionell rätt, allmän rättslära och rättshistoria samt processrätt. Undervisning inom andra rättsområden kan också förekomma.

Forskargrupper

Kontaktperson
Maktens institutioner
Gruppmedlem