"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Maktens institutioner

Bild: Inhousebyrån

Profilområde Temagruppen organiserar forskare och andra kollegor som intresserar sig för frågor som rör konstitutionell rätt, med fokus på den offentliga maktens institutioner och deras inbördes förhållanden.

Med ”maktens institutioner” avses de institutioner som i enlighet med den konstitutionella rätten tilldelats rätten att utöva offentlig makt. Frågor rörande dessa institutioner och deras inbördes förhållanden är ständigt aktuella och utgör en central del av den konstitutionella rätten. Det pågår till exempel en utveckling inom Europa som sätter frågor om den offentliga maktens delning till olika institutioner i fokus. Mänskliga rättigheter utmanas och grundläggande principer för demokrati och maktdelning ställs på sin spets. Härutöver bidrar konstitutionell pluralism till att spelreglerna för institutionernas maktutövning och förhållandet mellan de olika institutionerna blir alltmer komplicerade.

Kontaktperson

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Forskningsprojekt

Fråga Luxemburg? Nationella domstolar och förhandsavgörandeinstitutet
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 maj 2021 till 22 april 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Domstolsmakt och makt över domstolar: En tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2023-08-28