"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Empirisk rättsvetenskap

Bild: Inhousebyrån

Profilområde I temagruppen samlas de som är intresserade av användningen av empiriska metoder i rättsvetenskapen. Då det gemensamma är metoderna kan temat omfatta alla potentiella rättsområden, ämnen och problem.

”Empiriska metoder” definieras brett och omfattar alla sätt för att studera verkligheten. Detta inkluderas såväl kvalitativa metoder (t.ex. intervjuer och diskursanalys), kvantititativa metoder (t.ex. klassisk statistik) och ”computational” metoder (t.ex. nätverksanalys, machine learning, natural language processing och large language models). Det inrymmer också mer allmänna frågor så som bruket av empiriska metoder och data i rättsvetenskap och förhållandet mellan rättsdogmatiska, rättsteoretiska och empiriska studier.

Vi välkomnar kollegor från andra lärosäten som är intresserade av att delta på våra hybridseminarium att skriva upp sig på vår emaillista.

Kontaktperson

Johan Lindholm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 03

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Projekt

Court of Arbitration for Sport (CAS), en legitim maktutövare inom idrotten?
Forskningsområde: Idrottsforskning, Juridik
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fråga Luxemburg? Nationella domstolar och förhandsavgörandeinstitutet
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 maj 2021 till 22 april 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Domstolsmakt och makt över domstolar: En tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2024-02-05