"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Empirisk rättsvetenskap

Profilområde I temagruppen samlas de som är intresserade av användningen av empiriska metoder i rättsvetenskapen. Då det gemensamma är metoderna kan temat omfatta alla potentiella rättsområden, ämnen och problem.

”Empiriska metoder” definieras brett och omfattar alla sätt för att studera verkligheten. Detta inkluderas såväl kvalitativa metoder (t.ex. intervjuer och diskursanalys), kvantititativa metoder (t.ex. klassisk statistik) och ”computational” metoder (t.ex. nätverksanalys, machine learning, natural language processing och large language models). Det inrymmer också mer allmänna frågor så som bruket av empiriska metoder och data i rättsvetenskap och förhållandet mellan rättsdogmatiska, rättsteoretiska och empiriska studier.

Kontaktperson

Johan Lindholm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 03

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Projekt

Domstolsmakt och makt över domstolar: En tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2023-05-08