"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Martin Andersson

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning med fokus på folkskollärarnas historia

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
A, Humanisthuset, HUM.K.108 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskning undersöker jag framväxten av de första folkskollärarföreningarna och lärartidskrifterna i Sverige 1846 – 1880 med fokus på lärarnas kollektiva agerande och kollektiva identitet. Denna utveckling vill jag dels förstå i sin sociala, politiska och religiösa kontext, dels i ljuset av aktuell utbildnings- och professionshistorisk forskning.

Syftet med att belysa kunskapsområdet är att skapa förståelse för uppkomsten av folkskollärarkåren såsom yrkesgemenskap som, genom bildandet av Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF) 1880 och dess utveckling till det som idag är Lärarförbundet, har kommit att bli en viktig aktör i utformningen av det moderna skolväsendet.

Forskningsprojekt

1 september 2020 till 1 februari 2025