"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Folkskollärarnas kollektiva ageranden 1846 – 1880

Doktorandprojekt Doktorandprojekt i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning med fokus på folkskollärarnas historia

Forskningsprojektet undersöker framväxten av de första folkskollärar-föreningarna och tidskrifterna i Sverige 1846 – 1880 med fokus på lärarnas kollektiva agerande och kollektiva identitet. Målet är att producera mer kunskap om detta område, dels i dess sociala, politiska och religiösa kontext, dels i ljuset av aktuell utbildnings- och professionshistorisk forskning.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2025-02-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Syftet med att belysa kunskapsområdet är att skapa förståelse för uppkomsten av folkskollärarkåren såsom yrkesgemenskap som, genom bildandet av Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF) 1880 och dess utveckling till det som idag är Lärarförbundet, har kommit att bli en viktig aktör i utformningen av det moderna skolväsendet.

Senast uppdaterad: 2022-12-15