"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Martin Björklund

Universitetslektor. 

Ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen och ledamot i Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF), medicinska fakulteten. 

 

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskningsinriktning

Min forskning omfattar två intresseområden. Det ena handlar om belastningsrelaterade besvär i rörelseorganen, fr.a. nack-skulderbesvär. Det andra området innefattar barn och unga med cerebral pares, fr.a. kopplat till fysisk aktivitet, fysioterapi och livskvalitet.

Långvariga besvär i rörelseorganen ger ofta en försämrad funktionsförmåga för den drabbade. Studier visar att funktioner som reglerar muskelaktivitet och samordningen av rörelser, så kallade sensomotoriska funktioner, ofta avviker i denna patientgrupp. Vi är intresserade av att utveckla sensomotoriska funktionstest och undersöka dess koppling till symtom och funktionsförmåga. Vidare vill vi förbättra individanpassad rehabilitering och prevention för målgruppen, speciellt de med nack-skulderbesvär. Vi har också utvecklat en utrustning (Svenskt patent SE # 530879) och metod att träna nackens rörelsekontroll med. Dessutom har vi konstruerat och validerat frågeformulär för bedömning av symtom och funktion hos personer med rygg- och nacksmärta. Ovanstående forskningsområde görs i samarbete med Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle till vilken jag är affilierad. Jag ingår också i Charlotte Hägers forskargrupp inom projekt kring rörelserelaterad rädsla hos individer med knäligamentskada och utveckling av potentiell biomarkör för detta med hjälp av bl.a. elektroencefalografi.

Det övergripande syftet med vår forskning är att bidra till en effektiv prevention av belastningsrelaterad långvarig smärta. Om vi kan öka kunskapen om sensomotoriska funktionsavvikelser och hur de påverkar individen har vi större chans att utveckla effektivare individanpassning av rehabilitering vid långvariga smärttillstånd i rörelseorganen. Genom bättre kunskap om vem som behöver vilka åtgärder finns även förutsättningar att mindre omfattande åtgärder kan ge goda resultat.

Det andra forskningsområdet med målgruppen barn och unga med cerebral pares (CP) innefattar ett projekt med register-, enkät- och intervjustudier. Forskning visar att denna grupp har sämre hälsa och livskvalitet jämfört med unga utan funktionshinder, men det saknas kunskap om betydelsen av faktorer såsom kön, födelseland och socioekonomisk status inom gruppen barn och unga med CP. Denna kunskap behövs för att förbättra hälsa och livskvalitet för gruppen och nå målet jämlika levnadsförhållanden för alla.

Av speciellt fokus i detta projekt är att undersöka vilka faktorer som påverkar deltagandet i fysisk aktivitet, fysioterapi och skolidrotten, om deltagandet är jämlikt fördelat ur ett genusperspektiv avseende kön, födelseland, boenderegion och grad av funktionsnedsättning samt hur deltagandet påverkar livskvalitén hos unga med CP.

Akademiska examina

Legitimerad sjukgymnast 1986; Kandidatexamen i sjukgymnastik 1992; Medicine doktorsexamen i idrottsmedicin, Umeå universitet, 2004; Docent i fysioterapi, Umeå universitet, 2012

Universitetstjänstgöring

Universitetslektor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för fysioterapi, Umeå universitet. 2014-pågående.

Affilierad forskare, Centrum för belastningsskadeforskning, CBF, Högskolan i Gävle. 2021 – pågående.

Uppdrag (urval)

 • Medsökande och ledamot i projektet Swedish national musculoskeletal clinical research network, SweMSK. Syftet med SweMSK är att stödja utvecklingen av klinisk forskning och prioritering för att förbättra omhändertagandet av personer med muskuloskeletala besvär i Sverige. 2020 – pågående.
 • Ordförande i forskarutbildningsgruppen och ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. 2019 – pågående.
 • Ledamot i Rådet för utbildning på forskarnivå, RUF, medicinska fakulteten, Umeå universitet. 2019 – pågående Ledamot i etikrådet vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. 2023 – pågående.
 • Ledamot i sakkunniggrupp för forskningsmedel, utlyst av Region Stockholm, till klinisk forskare med medellång vårdutbildning (2022) och klinisk postdoktor i vårdvetenskap (2024).
 • Jurymedlem för Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris 2023.
 • Ledamot idrottshögskolans forskningsråd, Umeå universitet. 2014 – 2022.
 • Programvägledare för masterprogrammet i Fysioterapi 2021 – 2022.
 • Ledamot i stryrgruppen för the Umeå Centre of Health Science, U-CHEC. 2020 - 2022.
 • Ordförande i forskningsrådet, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet 2019 – 2020, ledamot 2020 – pågående.
 • Ledamot i ledningsgruppen för Forte-centrum Kroppen i arbete – från problem till potential, samt ansvarig för dess program E, Diagnos och rehabilitering av belastningsbesvär, Högskolan i Gävle. 2009 – 2019.
 • Ordförande i Alfta forskningsstiftelse. 2002 – 2015.
 • Ledamot i Editorial Advisory Board of the Open Spine Journal. 2009 - 2014.
Musculoskeletal Care, John Wiley & Sons 2024, Vol. 22, (1)
Diarbakerli, Elias; Thoreson, Olof; Björklund, Martin; et al.
Experimental Brain Research, Springer Nature 2024, Vol. 242, (8) : 1903-1915
Grinberg, Adam; Strong, Andrew; Strandberg, Johan; et al.
Upsala Journal of Medical Sciences, Upsala medical society 2022, Vol. 127, (1)
Diarbakerli, Elias; Thoreson, Olof; Björklund, Martin; et al.
Society for Neuroscience 2022 Meeting, San Diego, Carliforna, USA, November 12-16, 2022
Grinberg, Adam; Strong, Andrew; Strandberg, Johan; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (5)
Arumugam, Ashokan; Björklund, Martin; Mikko, Sanna; et al.
Health Science Reports, John Wiley & Sons 2021, Vol. 4, (3)
Degerstedt, Frida; Björklund, Martin; Keisu, Britt-Inger; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (4) : 774-782
Degerstedt, Frida; Enberg, Birgit; Keisu, Britt-Inger; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 9, (4)
Bohman, Tony; Bottai, Matteo; Björklund, Martin
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2019, Vol. 92, (8) : 1099-1108
Hallman, David M.; Holtermann, Andreas; Björklund, Martin; et al.
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press 2018, Vol. 62, (5) : 591-603
Svedmark, Åsa; Björklund, Martin; Häger, Charlotte K.; et al.
BioMed Research International
Tronarp, Rebecca; Nyberg, Andre; Hedlund, Mattias; et al.
Quality of Life Research, Vol. 26, (1) : 161-170
Björklund, Martin; Wiitavaara, Birgitta; Heiden, Marina
Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Vol. 40, (3) : 176-186
Ferreira, Mariana Cândido; Björklund, Martin; Dach, Fabiola; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, BIOMED CENTRAL LTD 2017, Vol. 18
Gold, Judith E.; Hallman, David M.; Hellström, Fredrik; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Vol. 42, (2) : 103-124
Gold, Judith E.; Hallman, David M.; Hellström, Fredrik; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 17
Hellström, Fredrik; Gouveia-Figueira, Sandra; Nording, Malin L.; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 17
Svedmark, Åsa; Djupsjöbacka, Mats; Häger, Charlotte; et al.
Scientific Reports, Vol. 5
Hadrevi, Jenny; Bjorklund, Martin; Kosek, E.; et al.
15th World Congress on Pain organized by the International Association of Pain, Buenos Aires, Argentina, October 6-11, 2014
Björklund, Martin; Djupsjöbacka, Mats; Svedmark, Åsa; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 46, (9) : 908-914
Rudolfsson, Thomas; Djupsjöbacka, Mats; Häger, Charlotte; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, BioMed Central 2012, Vol. 13
Björklund, Martin; Djupsjöbacka, Mats; Svedmark, Åsa; et al.
Disability and Rehabilitation, London: Informa Healthcare 2012, Vol. 34, (13) : 1096-1107
Björklund, Martin; Hamberg, Jern; Heiden, Marina; et al.
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, Vol. 41, (Supplement 1) : 5718-5720
Ericsson, Pernilla; Björklund, Martin; Wahlström, Jens
Manual Therapy, Elsevier 2012, Vol. 17, (1) : 53-59
Rudolfsson, Thomas; Björklund, Martin; Djupsjöbacka, Mats
International society of electrophysiology and kinesiology, Brisbane, Australia 19-21 july 2012: Neuroplasticity, Motor control, Cutting-Edge Technology and Rehabilitation : 75-
Svedmark, Åsa; Sandsjö, Leif; Häger, Charlotte; et al.
XIX Biennial Conference of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology, Brisbane, Australia, July 19-21, 2012
Svedmark, Åsa; Sandsjö, Leif; Häger, Charlotte; et al.
Disability and Rehabilitation, Vol. 34, (11) : 934-942
Wiitavaara, Birgitta; Björklund, Martin; Nilsson, Annika
Manual Therapy, Vol. 16, (3) : 273-278
Röijezon, Ulrik; Björklund, Martin; Djupsjöbacka, Mats
Perception, Sage Publications 2010, Vol. 39, (1) : 119-130
Richter, Hans; Röijezon, Ulrik; Martin, Björklund; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, BioMed Central 2010, Vol. 11 : 222-
Röijezon, Ulrik; Djupsjöbacka, Mats; Björklund, Martin; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, BioMed Central 2009, Vol. 10, (30) : 1-14
Wiitavaara, Birgitta; Björklund, Martin; Brulin, Christine; et al.
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, BioMed Central (BMC) 2008, Vol. 5 : 36-
Röijezon, Ulrik; Björklund, Martin; Bergenheim, Mikael; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Foundation of Rehabilitation Information 2008, Vol. 40, (5) : 366-374
Sandlund, Jonas; Röijezon, Ulrik; Björklund, Martin; et al.
European spine journal, Vol. 16 : 1799-1811
Martin, Björklund; Hamberg, Jern; Heiden, Marina; et al.
Journal of athletic training, Vol. 41, (3) : 270-274
Björklund, Martin; Djupsjöbacka, Mats; Crenshaw, Albert G
Journal of Rehabilitation Medicine, Taylor & Francis 2006, Vol. 38, (1) : 44-49
Sandlund, Jonas; Djupsjöbacka, Mats; Ryhed, Bengt; et al.
Neuroscience research, Vol. 48, (2) : 175-184
Björklund, Martin; Radovanovic, S; Ljubisavljevic, M; et al.
European Journal of Applied Physiology, Springer 2003, Vol. 88, (4-5) : 485-486
Björklund, Martin; Crenshaw, A G; Djupsjöbacka, M; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol. 82, (9) : 1245-1250
Björklund, Martin; Hamberg, Jern; Crenshaw, Albert G
European Journal of Applied Physiology, Vol. 81, (5) : 361-367
Björklund, Martin; Crenshaw, Albert G; Djupsjöbacka, Mats; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol. 74, (3) : 263-270
Hamberg, Jern; Björklund, Martin; Nordgren, Bengt; et al.

Jag undervisar mestadels på masterprogrammet i Fysioterapi där jag också har kursansvar för Fysioterapi-examensarbete, 30 hp. I linjen med mitt forskningsintresse utvecklade jag och två kollegor kursen Aktuella teorier, evidens och praktik inom muskuloskeletal rehabilitering, 30 hp, på avancerad nivå. Kursen gick mellan 2013–2015 men ändrades 2016 till Smärtfysiologi och motorisk kontroll inom muskuloskeletal rehabilitering, 15 hp, avancerad nivå, som jag hade kursansvar för fram till 2023. Denna kurs är valbar inom masterprogrammet.

Har även undervisat i kurser vid Umeå universitet och Högskolan i Gävle inom ämnen som idrottsmedicin, ergonomi, arbetsfysiologi, ortopedisk medicin, motorisk inlärning med tillämpningar inom rehabilitering och prevention av muskuloskeletala besvär samt på hälsopedagogiska programmet (de två sistnämnda på Högskolan i Gävle). Jag handleder studenter i examensarbeten på grund-, avancerad- och forskarnivå. Har också fortlöpande examinatorsuppdrag för doktorander inom ämnesinriktningarna idrottsmedicin, fysioterapi och rehabiliteringsmedicin.