"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mats Bergman

Professor i nationalekonomi

Rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Gästprofessor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Statistik, Företagsekonomi, Nationalekonomi, Administration Roll: Högskolerektor, Prefekt
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, B31800 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är professor i nationalekonomi och docent i offentlig förvaltning samt sedan 1 januari 2024 rektor för Handelshögskolan.

Mitt forskningsområde är Industrial Organization, särskilt konkurrenspolicy, offentlig upphandling, regleringar och avregleringar, nätverksindustrier, läkemedelsmarknader samt konkurrensutsättning av välfärdstjänster.

Jag är också ekonomisk expert vid Patent- och marknadsdomstolen, ordförande för Handelns Ekonomiska Råd samt ersättare i Läkemedelsförmånsnämnden vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Journal of Public Procurement, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 23, (2) : 125-144
Bergman, Mats
Stockholm: SNS förlag 2023
Bergman, Mats
Handelns ekonomiska råd 2023
Bergman, Mats; Frisén, Håkan; Hermansson, Cecilia; et al.
Public Policy and Administration, Sage Publications 2022, Vol. 38, (4) : 492-511
Bergman, Mats; Fredén, Annika
Marknad och politik, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 289-329
Bergman, Mats; Jordahl, Henrik
Stockholm: SNS förlag 2022
Lundberg, Sofia; Arve, Malin; Bergman, Mats; et al.
Att göra stad i Stockholms urbana periferi, Stockholm: Stockholmia förlag 2021 : 385-394
Bergman, Mats
Nordic housing markets and policies: Nordic economic policy review 2021, Copenhagen: Nordisk ministerråd 2021 : 81-113
Bergman, Mats; Nyberg, Sten
Journal of Competition Law and Economics, Oxford University Press 2019, Vol. 15, (1) : 664-689
Bergman, Mats A.; Coate, Malcom B.; Mai Thi Van, Anh; et al.
IFN Working Paper, 1213
Bergman, Mats A.; Jordahl, Henrik; Lundberg, Sofia
Stockholm: Handelns ekonomiska råd 2017
Bergman, Mats; Felländer, Anna; Åsbrink, Erik
Ekonomisk Debatt, Vol. 45, (7) : 18-29
Bergman, Mats; Granlund, David
44th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), Maastricht, The Netherlands, August 21 - September 2, 2017
Granlund, David; Bergman, Mats
Umeå economic studies, 952
Granlund, David; Bergman, Mats
Norstedts gula bibliotek
Carlsson, Kenny; Bergman, Mats
Daunfeldt, Sven-Olov; Mihaescu, Oana; Bergman, Mats
Marknad och politik, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 253-289
Bergman, Mats
HUI Working Papers, 105
Bergman, Mats; Granlund, David; Rudholm, Niklas
CEPR Discussion Paper Series, DP9939
Bergman, Mats; Johansson, Per; Lundberg, Sofia; et al.
Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 2014:1
Bergman, Mats; Jordahl, Henrik
Umeå economic studies, 895
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia
Stockholm: Uppdrag Välfärd 2013
Bergman, Mats
Charting a course in public procurement innovation and knowledge sharing
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia
Tillväxtanalys Working Paper, 2012:19
Bergman, Mats; Granlund, David; Rudholm, Niklas
Umeå economic studies, 846
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia; Giancarlo, Spagnolo
5th International Public Procurement Conference 2012 Seattle, Seattle, USA, August 17, 2012
Lundberg, Sofia; Bergman, Mats
Ekonomisk Debatt, Stockholm: Nationalekonomiska Föreningen 2012, Vol. 40, (1) : 44-56
Nilsson, Jan-Eric; Bergman, Mats; Mandell, Svante; et al.
VTI notat, 7
Nilsson, Jan-Eric; Bergman, Mats; Mandell, Svante; et al.
VTI rapport, 757
Nilsson, Jan-Eric; Bergman, Mats; Mendell, Svante; et al.
28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS 2012), Brisbane, Australia, September 23-28, 2012,
Staack, Ingo; Ellström, Hans; Bergman, Mats; et al.
Marknad och politik, Stockholm: SNS förlag 2011 : 256-290
Bergman, Mats
European Competition Journal, Routledge 2011, Vol. 7, (1) : 89-125
Bergman, Mats A.; Coate, Malcolm B.; Jakobsson, Maria; et al.
Review of World Economics, Springer 2011, Vol. 147, (4) : 621-642
Bergman, Mats A.; Johansson, Per
Lund: 2011
Bergman, Mats; Indén, Tobias; Lundberg, Sofia; et al.
Umeå Economic Studies, 821
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia
På jakt efter den goda affären: analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen, Stockholm: Regeringskansliet 2011 : 367-375
Bergman, Mats; Nilsson, Jan-Eric
Working paper/PM, 2011:50
Bergman, Mats; Rudholm, Niklas
Review of Industrial Organization, Springer 2010, Vol. 36, (4) : 305-331
Bergman, Mats A.; Coate, Malcolm B.; Jakobsson, Maria; et al.
Uppdragsforskningsrapport, 2010:5
Bergman, Mats; Stake, Johan Y.; Sundelin, Hans Christian
Stockholm: Riksrevisionen 2010
Bergman, Mats; Stennek, Johan
Evolving payment habits: proceedings of the Bank of Finland Payment Habits Seminar 2008, Helsinki: Suomen Pankk 2009 : 21-42
Bergman, Mats; Guibourg, Gabriela; Segendorf, Björn
Uppdragsforskningsrapport, 2009:10
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia
Statens offentliga utredningar, 2009:69
Henriksson, Lars; Bergman, Mats; Fridensköld, Emilie; et al.
Statens offentliga utredningar, 2009:3
Henriksson, Lars; Bergman, Mats; Fridensköld, Emilie; et al.
De Economist, Springer 2008, Vol. 156, (4) : 387-409
Bergman, Mats
Stockholm: Konkurrensverket 2008
Bergman, Mats
Infrastructure versus service-based competition: the case of mobile telecommunications, Paris: Quantifica publishing 2008 : 17-32
Bergman, Mats
Economic review, Sveriges riksbank 2008, (2) : 42-59
Bergman, Mats; Guibourg, Gabriela; Segendorf, Björn
Sveriges Riksbank working paper series, 212
Bergman, Mats; Guibourg, Gabriela; Segendorf, Björn
Stockholm: Konkurrensverket 2007
Bergman, Mats; Stennek, Johan

Mikroekonomi, industriell organisation