"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Micael Widerström

Micael är universitetslektor i infektionssjukdomar och överläkare vid institutionen för klinisk mikrobiologi. Han är Smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Infektionssjukdomar
Plats
Länssjukhuset Östersund Umeå universitet, 901 85 Umeå
Infectious Diseases, Taylor & Francis 2023, Vol. 55, (9) : 591-598
Andersson Norlén, Elina; Widerström, Micael; Lindam, Anna; et al.
The Lancet - Infectious diseases, Elsevier 2023, Vol. 23, (10) : e393-e394
Blom, Kim; Fjällström, Peter; Molnár, Christian; et al.
Parasitology Research, Springer Nature 2023, Vol. 122, (7) : 1631-1639
Boks, Marije; Lilja, Mikael; Widerström, Micael; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen förlag AB 2023, Vol. 120
Hedman, Elin; Fohlin, Lisa; Hellmark, Bengt; et al.
Journal of Dairy Science, Elsevier 2023, Vol. 106, (11) : 7991-8004
Persson Waller, K.; Myrenås, M.; Börjesson, S.; et al.
The Lancet Regional Health: Europe, Elsevier 2023, Vol. 30
Vikström, Linnea; Fjällström, Peter; Gwon, Yong-Dae; et al.
Scandinavian Journal of Gastroenterology, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 57, (12) : 1443-1449
Boks, Marije; Lilja, Mikael; Widerström, Micael; et al.
Parasitology Research, Springer-Verlag New York 2022, Vol. 121 : 2043-2049
Sjöström, Malin; Arvidsson, M.; Söderström, L.; et al.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Springer 2022, Vol. 41 : 87-97
Widerström, Micael; Stegger, Marc; Johansson, Anders; et al.
European psychiatry, Cambridge University Press 2021, Vol. 64, (S1) : S119-S120
Werneke, Ursula; Maripuu, Martin; Bendix, Marie; et al.
Food and Environmnetal Virology, Springer 2020, Vol. 12 : 28-34
Sharma, Sumit; Hagbom, Marie; Carlsson, Beatrice; et al.
BMC Research Notes, Vol. 11, (1)
Lilja, Mikael; Widerström, Micael; Lindh, Johan
Journal of Water and Health, IWA Publishing 2018, Vol. 16, (5) : 704-710
Ridderstedt, Frida; Widerström, Micael; Lindh, Johan; et al.
Parasitology Research, Springer Berlin/Heidelberg 2017, Vol. 116, (10) : 2613-2618
Adler, Sara; Widerström, Micael; Lindh, Johan; et al.
Journal of Medical Microbiology, MICROBIOLOGY SOC 2017, Vol. 66, (11) : 1656-1662
Saffari, Fereshteh; Monsen, Tor; Karmostaji, Afsaneh; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Vol. 136, (6) : 620-625
Hulterström, Anna Karin; Sellin, Mats; Monsen, Tor; et al.
Eurosurveillance, Vol. 21, (2)
Sane, Jussi; Sorvari, Tiina; Widerström, Micael; et al.
Eurosurveillance, Vol. 21, (45)
Smith-Palmer, Alison; Oates, Ken; Webster, Diana; et al.
Journal of Clinical Microbiology, American Society for Microbiology 2016, Vol. 54, (7) : 1679-1681
Widerström, Micael
Infection Ecology & Epidemiology, Vol. 5
Gherasim, Alin; Hjertqvist, Marika; Lundkvist, Åke; et al.
BMC Public Health, Vol. 15
Rehn, Moa; Wallensten, Anders; Widerström, Micael; et al.
Epidemiology and Infection, Cambridge University Press 2014, Vol. 142, (2) : 303-313
Andersson, T; Bjelkmar, P; Hulth, A; et al.
Clinical Infectious Diseases, Vol. 59, (11) : 1546-53
Johansson, Anders; Lärkeryd, Adrian; Widerström, Micael; et al.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 20, (4) : 581-589
Widerström, Micael; Schönning, Caroline; Lilja, Mikael; et al.
Eurosurveillance, eurosurveillance 2013, Vol. 18, (15) : Article 5-
Widgren, K; Magnusson, M; Hagstam, P; et al.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, New York: Springer-Verlag New York 2012, Vol. 31, (1) : 7-20
Widerstrom, Micael; Wistrom, Johan; Sjöstedt, Anders; et al.
Journal of Clinical Microbiology, Vol. 50, (6) : 2147-2151
Widerström, Micael; McCullough, Cheryll A.; Coombs, Geoffrey W.; et al.
Journal of Hospital Infection, Saunders Elsevier 2011, Vol. 79, (1) : 64-69
Sendi, P; Christensson, B; Uçkay, I; et al.
Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), Wiley-Blackwell 2011, Vol. 119, (8) : 505-512
Widerström, Micael; Wiström, Johan; Ek, Elin; et al.
Umeå University medical dissertations, 1354
Widerström, Micael
Journal of Clinical Microbiology, Vol. 47, (8) : 2496-2501
Monsen, Tor; Lövgren, Elisabeth; Widerström, Micael; et al.
Scandinavian Journal of Infectious Diseases, Vol. 41, (9) : 642-649
Widerström, Micael; Monsen, Tor; Karlsson, Carina; et al.
Journal of Clinical Microbiology, Vol. 45, (5) : 1561-1564
Widerström, Micael; Wiström, Johan; Ferry, Sven; et al.
Journal of Hospital Infection, Vol. 64, (2) : 177-183
Widerström, Micael; Monsen, Tor; Karlsson, Carina; et al.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vol. 17, (9) : 673-5
Hedin, G; Widerström, Micael
Kellgren, Therese; Dwibedi, Chinmay Kumar; Widerström, Micael; et al.