"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Micael Widerström

Micael är universitetslektor i klinisk mikrobiologi och docent och överläkare i infektionssjukdomar. Han är Smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Infektionssjukdomar
Plats
Länssjukhuset Östersund Umeå universitet, 901 85 Umeå

Multiresistenta stafylokocker och vårdrelaterade infektioner studeras med ett multidisciplinärt och transnationellt angreppssätt där vi avser att identifiera nya angreppspunkter som för behandling av bakterier i biofilm genom att studera bakteriernas genetiska uttryck vid protesinfektion. Parallellt sker studier för att utvärdera diagnostiska metoder för protesinfektioner.
Det pågår även ett One-health projekt tillsammans med SVA där vi studerar virulens och resistens hos koagulasnegativa stafylokocker från fall av mastit hos mjölkkor inklusive zoonotiska aspekter.

Eurosurveillance, European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) 2024, Vol. 29, (10)
Fischerstrom, Karolina; Dryselius, Rikard; Lindblad, Mats; et al.
BMC Psychiatry, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24, (1)
Gibbs, Anna; Maripuu, Martin; Öhlund, Louise; et al.
Clinical Infectious Diseases, Oxford University Press 2024, Vol. 78 : S38-S46
Widerström, Micael; Mörtberg, Sara; Magnusson, Mattias; et al.
Infectious Diseases, Taylor & Francis 2023, Vol. 55, (9) : 591-598
Andersson Norlén, Elina; Widerström, Micael; Lindam, Anna; et al.
The Lancet - Infectious diseases, Elsevier 2023, Vol. 23, (10) : e393-e394
Blom, Kim; Fjällström, Peter; Molnár, Christian; et al.
Parasitology Research, Springer Nature 2023, Vol. 122, (7) : 1631-1639
Boks, Marije; Lilja, Mikael; Widerström, Micael; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen förlag AB 2023, Vol. 120
Hedman, Elin; Fohlin, Lisa; Hellmark, Bengt; et al.
Journal of Dairy Science, Elsevier 2023, Vol. 106, (11) : 7991-8004
Persson Waller, K.; Myrenås, M.; Börjesson, S.; et al.
The Lancet Regional Health: Europe, Elsevier 2023, Vol. 30
Vikström, Linnea; Fjällström, Peter; Gwon, Yong-Dae; et al.
Scandinavian Journal of Gastroenterology, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 57, (12) : 1443-1449
Boks, Marije; Lilja, Mikael; Widerström, Micael; et al.
Parasitology Research, Springer-Verlag New York 2022, Vol. 121 : 2043-2049
Sjöström, Malin; Arvidsson, M.; Söderström, L.; et al.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Springer 2022, Vol. 41 : 87-97
Widerström, Micael; Stegger, Marc; Johansson, Anders; et al.
European psychiatry, Cambridge University Press 2021, Vol. 64, (S1) : S119-S120
Werneke, Ursula; Maripuu, Martin; Bendix, Marie; et al.
Food and Environmnetal Virology, Springer 2020, Vol. 12 : 28-34
Sharma, Sumit; Hagbom, Marie; Carlsson, Beatrice; et al.
BMC Research Notes, Vol. 11, (1)
Lilja, Mikael; Widerström, Micael; Lindh, Johan
Journal of Water and Health, IWA Publishing 2018, Vol. 16, (5) : 704-710
Ridderstedt, Frida; Widerström, Micael; Lindh, Johan; et al.
Parasitology Research, Springer Berlin/Heidelberg 2017, Vol. 116, (10) : 2613-2618
Adler, Sara; Widerström, Micael; Lindh, Johan; et al.
Journal of Medical Microbiology, MICROBIOLOGY SOC 2017, Vol. 66, (11) : 1656-1662
Saffari, Fereshteh; Monsen, Tor; Karmostaji, Afsaneh; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Vol. 136, (6) : 620-625
Hulterström, Anna Karin; Sellin, Mats; Monsen, Tor; et al.
Eurosurveillance, Vol. 21, (2)
Sane, Jussi; Sorvari, Tiina; Widerström, Micael; et al.
Eurosurveillance, Vol. 21, (45)
Smith-Palmer, Alison; Oates, Ken; Webster, Diana; et al.
Journal of Clinical Microbiology, American Society for Microbiology 2016, Vol. 54, (7) : 1679-1681
Widerström, Micael
Infection Ecology & Epidemiology, Vol. 5
Gherasim, Alin; Hjertqvist, Marika; Lundkvist, Åke; et al.
BMC Public Health, Vol. 15
Rehn, Moa; Wallensten, Anders; Widerström, Micael; et al.
Epidemiology and Infection, Cambridge University Press 2014, Vol. 142, (2) : 303-313
Andersson, T; Bjelkmar, P; Hulth, A; et al.
Clinical Infectious Diseases, Vol. 59, (11) : 1546-53
Johansson, Anders; Lärkeryd, Adrian; Widerström, Micael; et al.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 20, (4) : 581-589
Widerström, Micael; Schönning, Caroline; Lilja, Mikael; et al.
Eurosurveillance, eurosurveillance 2013, Vol. 18, (15) : Article 5-
Widgren, K; Magnusson, M; Hagstam, P; et al.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, New York: Springer-Verlag New York 2012, Vol. 31, (1) : 7-20
Widerstrom, Micael; Wistrom, Johan; Sjöstedt, Anders; et al.
Journal of Clinical Microbiology, Vol. 50, (6) : 2147-2151
Widerström, Micael; McCullough, Cheryll A.; Coombs, Geoffrey W.; et al.
Journal of Hospital Infection, Saunders Elsevier 2011, Vol. 79, (1) : 64-69
Sendi, P; Christensson, B; Uçkay, I; et al.
Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), Wiley-Blackwell 2011, Vol. 119, (8) : 505-512
Widerström, Micael; Wiström, Johan; Ek, Elin; et al.
Umeå University medical dissertations, 1354
Widerström, Micael
Journal of Clinical Microbiology, Vol. 47, (8) : 2496-2501
Monsen, Tor; Lövgren, Elisabeth; Widerström, Micael; et al.
Scandinavian Journal of Infectious Diseases, Vol. 41, (9) : 642-649
Widerström, Micael; Monsen, Tor; Karlsson, Carina; et al.
Journal of Clinical Microbiology, Vol. 45, (5) : 1561-1564
Widerström, Micael; Wiström, Johan; Ferry, Sven; et al.
Journal of Hospital Infection, Vol. 64, (2) : 177-183
Widerström, Micael; Monsen, Tor; Karlsson, Carina; et al.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vol. 17, (9) : 673-5
Hedin, G; Widerström, Micael
Kellgren, Therese; Dwibedi, Chinmay Kumar; Widerström, Micael; et al.