"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Micael Widerström

Forskargrupp Micael Widerströms forskargrupp arbetar med infektionsepidemiologi och infektionsekologi. Det innebär att kartlägga och förstå hur bakterier och parasiter sprids mellan människor och den omgivande hälso-, och sjukvårdsmiljön, men även hur antibiotikaresistens sprids mellan människor och djur. Dessutom ingår försök att identifiera nya mekanismer som kan hämma bakteriens tillväxt (antibiotika) och spridning och därigenom minska risken att patienter och djur drabbas av svårbehandlade infektioner.

Micael är universitetslektor i klinisk mikrobiologi vid Umeå Universitet  och överläkare i infektionssjukdomar. Han forskar inom infektionsepidemiologi bl. a. med hur antibiotikaresistens sprids inom hälso- och sjukvård och djurhälsa.

Multiresistenta stafylokocker och vårdrelaterade infektioner studeras med ett multidisciplinärt och transnationellt angreppssätt där vi avser att identifiera nya angreppspunkter som för behandling av bakterier i biofilm genom att studera bakteriernas genetiska uttryck vid protesinfektion. Parallellt sker studier för att utvärdera diagnostiska metoder för protesinfektioner.
Det studeras även med internationell ansats genom en planerad prospektiv multinationell europeisk studie genom ESCMID Study Group on Staphylococci (ESGS). Samt att det studeras genom ett One-health projekt tillsammans med SVA där vi studerar virulens och resistens hos koagulasnegativa stafylokocker från fall av mastit hos mjölkkor inklusive zoonotiska aspekter.

Uppföljning av cryptosporidieutbrotten i Sverige 2010-2011
Pågående studier där långtidseffekter efter utbrotten kartläggs.

Forskning covid-19
Under covid-19-pandemin deltar vi i ett nationellt samarbeta som utgår från Umeå Universitet (Prof. Clas Alm och Prof. Anders Johansson) med forskare inom kommunal äldrevård och startat forskning om spridning av viruset SARS-CoV-2 i äldrevården i Sverige, immunitet efter vaccination och hur infektionsutbrott ska kunna upptäckas snabbare i framtiden.

 

Allvarliga psykiska störningar och luftvägsinfektioner: Risker och förebyggande möjligheter. Syftet är att undersöka om psykisk sjukdom är en riskfaktor för allvarligt förlopp vid infektionssjukdomar som influensa, pneumoni och covid-19.  Vi kommer även studera om den preventiva insatsen med covid-19-vaccination har nått de med allvarlig psykisk sjukdom i samma utsträckning som andra riskgrupper och normalbefolkningen.

 

Gruppmedlemmar och grupper, anställda vid Umeå universitet:

Multiresistenta stafylokocker och vårdrelaterade infektioner

Kemal Avican Lab 

Tor Monsen tor.monsen@umu.se

Anders Johansson anders.f.johansson@umu.se

Sead Crnalic sead.crnalic@umu.se

Kjell G Nilsson kjell.g.nilsson@umu.se

Volker Otten volker.otten@umu.se

Bernhardt Kickinger bernhardt.kickinger@umu.se

Kemal Avican kemal.avican@umu.se

Johan Normark johan.normark@umu.se

Maria Fällman maria.fallman@umu.se

Allvarliga psykiska störningar och luftvägsinfektioner: Risker och förebyggande möjligheter

Ursula Werneke ursula.werneke@umu.se

Marie Bendix marie.bendix@umu.se

Niklas Nilsson niklas.nilsson@umu.se

Anna Gibbs anna.gibbs@umu.se

Louise Öhlund louise.ohlund@umu.se

Uppföljning av cryptosporidieutbrotten i Sverige 2010-2011

Malin Sjöström malin.sjostrom@umu.se

Pontus Karling pontus.karling@umu.se

Marije Books marije.boks@umu.se

Mikael Lilja mikael.lilja@umu.se

Anna Lindam anna.lindam@umu.se

Externa medlemmar:
Nuvarande externa samarbetspartners med gemensam forskningsfinansiering:

-      Marc Stegger, Head of Sequencing and Bioinformatics, Department of Bacteria, Parasites and Fungi, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark

Vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Prof. Karin Persson Waller, Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor, Statsveterinär, karin.persson-waller@sva.se

Veterinär, epidemiolog, Wonhee Cha, SVA wonhee.cha@sva.se

Mattias Myrenås Forskningsingenjör  mattias.myrenas@sva.se

Forskare, epidemiolog, docent Jenny Frössling jenny.frossling@sva.se

Stefan Börjesson, PhD, mikrobiolog, utredare, Folkhälsomyndigheten stefan.borjesson@folkhalsomyndigheten.se

 

Fika efter en forskare, kort föreläsning.

Forskningsledare

Micael Widerström
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Externa finansiärer

Formas

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-04-18