"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-14

Friska miljoner till covid-forskning i Umeå

NYHET Hur länge effekten av olika vacciner mot covid-19 skyddar ska undersökas i ett omfattande forskningsprojekt med nio regioner som leds från Umeå universitet. Vetenskapsrådet ger nu 15 miljoner kronor till projektet.

Text: Ola Nilsson

Vilket skydd vaccination ger på kort och lång sikt, hur länge skyddet mot allvarlig sjukdom och dödsfall varar för olika vaccin och olika grupper, män och kvinnor, unga och gamla samt olika riskgrupper, ska undersökas i projektet.

Även risk för biverkningar, varför vaccin ibland inte fungerar och människors inställning är frågeställningar som ska belysas.

Deltagare i de kliniska studierna kommer att genomgå upprepade blodprovstagningar för att undersöka hur kroppens immunförsvar reagerar på vaccinationen och hur immuniteten förändras över tid. Många deltagare kommer att göra efterföljande provtagningar själva i hemmet med ett stick i fingret som skickas in för analys av specifika antikroppar. Det är en ny metod som gör det lättare att rekrytera deltagare i glesbygd och på äldreboenden.

I projektet Covers – covid-19 vaccin effekt, respons och säkerhet – samarbetar forskare vid universiteten i Lund och Umeå samt Karolinska institutet med specialister från hälso- och sjukvården i nio av landets regioner. Projektet leds av professor Clas Ahlm vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Vid Umeå universitet medverkar även Mattias Forsell,  Anders Johansson, Micael Widerström och Johan Normark. De regioner som deltar är Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Värmland, Södermanland, Örebro, Halland och Skåne.

Totalt delar Vetenskapsrådet denna gång ut 100 miljoner kronor till forskning om covid-19.

Till nyhet på Vetenskapsrådets webbplats

Kontakt

Clas Ahlm
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 23 09