"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Mikael Vinka

Jag disputerade i lingvistik 2002 vid McGill University. Jag forskar främst om sydsamisk syntax, inom ramen för generativ grammatik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Samiska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.K.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag disputerade i teoretisk lingvistik 2002 vid McGill University, under handledning av Lisa Travis. Min forskning sker inom ramen för den generativa grammatiken, vilken fokuserar på förståelsen av de underliggande mekanismerna för människans språkförmåga (dvs grammatik), och hur typologisk och grammatisk variation relaterar till den universiella grammatiken. Jag sysslar främst med tillämpning av den generativa grammatiken på samiska språk, i synnerhet sydsamiska.

I min nuvarande forskning undersöker jag sydsamiskans pronominella system och reference-tracking, vilket bland annat inbegriper interaktionen mellan olika pronomen (se t.ex. Rizzi 1986, Frascarelli 2007, Holmberg 2005, 2010, och många fler), inklusive logofori (t.ex. Koopman & Sportiche 1989, Baker 2008, 2018, Adesola 2005). Delar av detta arbete har presenterats på bl a GLOW Asia, Chicago Linguistics Society, och Western Conference on Linguistics.

Jag arbetar också med språkdokumentation, och i detta avseende har jag främst engagerat mig i att träna modersmålstalare i t.ex. transkription av talad sydsamiska. Jag ingår i ett VR-finansierat infrastrukturprojekt vid HumLab som bl a berör dokumentation av talad sydsamiska.

Jag undervisar i lingvistiska moment på grundnivån i sydsamiska, samt språkvetenskapliga kurser i samiska på avancerad nivå och uppåt. 

 

 

Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå University 2023 : 125-128
Vinka, Mikael
Null subjects in Finno-Ugric and Slavic, Berlin: Walter de Gruyter 2022 : 307-346
Vinka, Mikael
Proceedings of the fifty-fifth annual meeting of the Chicago Linguistic Society, Chicago: Chicago Linguistic Society 2020 : 423-434
Vinka, Mikael
Åarjel-saemieh: = Samer i sør : årbok 13, Snåsa: Saemien sijte 2020 : 75-93
Vinka, Mikael
Teaching writing to children in Indigenous languages: instructional practices from global contexts, New York: Routledge 2019 : 235-253
Sullivan, Kirk P H; Belancic, Kristina; Lindgren, Eva; et al.
Grammatik i fokus 33, Lunds universitet, Lund, 7-8 februari, 2019
Vinka, Mikael
Proceedings of the 12th Generative Linguistics in the Old World in Asia & the 21st Seoul International Conference on Generative Grammar: Universal Grammar and  Its Cross-linguistic Instantiations, Seoul: 2019 : 241-254
Vinka, Mikael
WECOL 2018
Vinka, Mikael
McGill Working Papers in Linguistics, Montréal: McGill University, Dept. of Linguistics 2018, Vol. 25, (1) : 457-466
Vinka, Mikael
The International Conference on Bilingualism: Language and Heritage
Vinka, Mikael
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Språkdidaktik: Researching Language Teaching and Learning, Umeå: Department of Language Studies, Umeå University 2015 : 75-84
Vinka, Mikael; Waldmann, Christian; Kroik, David; et al.
NELS 44: Proceedings of the Forty-Fourth Annual Meeting of the North East Linguistic Society, Amherst: GLSA, University of Massachusetts 2014 : 243-254
Vinka, Mikael; Waldmann, Christian
AILA 2014 Abstract book : 214-214
Waldmann, Christian; Kroik, David; Vinka, Mikael; et al.
HICE conference proceedings, Honolulu: Hawaii International Conference on Education 2013 : 1395-1400
Sullivan, Kirk; Vinka, Mikael; Waldmann, Christian
Proceedings of the thirty-fourth Western Conference On Linguistics: volume seventeen Wecol 2006, Fresno: California State University 2007 : 456-465
Vinka, Mikael
Proceedings of the thirty-third Western Conference On Linguistics: Volume sixteen, Fresno: Department of Linguistics, California State University 2006 : 399-410
Vinka, Mikael
Proceedings from the Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society, Chicago Linguistic Society 2005 : 401-414
Vinka, Mikael; Outakoski, Hanna
Proceedings from the Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society, Chicago Linguistic Society 2004 : 397-410
Vinka, Mikael
Generative approaches to Finnic linguistics. : -
Svonni, Mikael; Vinka, Mikael
McGill Dissertations in Linguistics
Vinka, Mikael

Forskargrupper

Forskningsledare
Syntaxnätverket