"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nina Nilsson Rådeström

Jag är verksam som studierektor med pedagogiskt ansvar samt som undervisande lärare framförallt på juristprogrammets termin 3 och 4. 

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen Roll: Studierektor
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetsadjunkt till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetsadjunkt till Enheten för polisiärt arbete
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå

Jag arbetar vid institutionen sedan 2007, inledningsvis som universitetsadjunkt men sedan 2016 kombinerar jag lärarskapet med att vara studierektor med pedagogiskt ansvar. Som adjunkt undervisar jag främst på juristprogrammets termin 3 och 4, där jag belyser skadestånds- och försäkringsrätt samt förvaltningsrätt med ett särskilt fokus på offentlighet och sekretess.

Sedan 2010 har jag också undervisat verksamma rektorer på Rektorsprogrammet och även där främst i förvaltningsrättsliga frågor men även i mer specifik skoljuridik. 

Innan jag kom till Umeå universitet arbetade som som beslutsfattare och rotelchef vid Brottsoffermyndigheten. Där arbetade jag framförallt med att reglera ersättningar till brottsoffer, med särskilt ansvar för brott mot barn, men jag hade även i uppdrag att utbilda såväl ideella organsationer som delar av rättsväsendet i skadestånd och brottsofferfrågor.

Jag blev färdig jurist 1996 och gjorde notarietjänstgöring vid förvaltningsrätten.

Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 44
Derlén, Mattias; Landström, Lena; Nilsson Rådeström, Nina
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 171-181
Lagerkvist, Signe; Nilsson Rådeström, Nina; Sidenhag, Lina
Stockholm: Liber 2020
Nilsson Rådeström, Nina; Sidenhag, Lina
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 33-33
Nilsson Rådeström, Nina; Gjikokaj, Getoar
Stockholm: Liber 2017
Andersson, Anderz; Boström, Viola; Lyrenäs, Sara; et al.
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 261-271
Nilsson Rådeström, Nina
Skoljuridik, Malmö: Liber 2016 : 61-83
Nilsson, Nina
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (3) : 331-367
Boström, Viola; Grundin, Lina; Lyrenäs, Sara; et al.
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 85-99
Nilsson, Nina
Polisen - verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 163-181
Nilsson, Nina
Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet, Umeå: - 2013 : 169-176
Nilsson, Nina
Skoljuridik, Malmö: Liber 2012 : 61-83
Nilsson, Nina
Skoljuridik, Malmö: Liber 2011 : 61-84
Nilsson, Nina