"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Olivia Wesula Luande

Min forskning fokuserar på interaktioner mellan virus-mygga och mygga-värd. Nu har jag en egen forskargrupp och jag brinner för forskning, undervisning och mentorskap.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag studerar hur olika myggburna virus kan överföras inom myggan och deras efterföljande spridning till respektive värd. Detta innebär att bestämma hur bra viruset är i att infektera och överföras från den myggan till en mottaglig värd. Detta kan till exempel bero på myggans tarmflora. Jag undersöker också upprätthållandet av virus i naturen genom dess värdar till exempel fåglar, människor och boskap. Data som erhållits från denna studie ger användbar information för att förstå epidemiologi, förebyggande och kontroll av myggburna sjukdomar.

I Sverige undersöker jag förmågan hos inhemska svenska myggor att överföra potentiellt framväxande virus, till exempel West Nile-virus, vars värdar är fåglar. För att uppnå detta studerar jag just nu virusinfektioner hos myggor och fåglar i Sverige. Jag utför också experimentell infektion och avgör om vildfångade inhemska Culex-myggor i Sverige kan överföra dessa virus. Resultaten kommer att kunna tillämpas i riktad vektorkontroll inte bara i Sverige utan även i andra länder.

Virus Research, Elsevier 2024, Vol. 339
Lwande, Olivia Wesula; Näslund, Jonas; Sjödin, Andreas; et al.
Infection Ecology & Epidemiology, Taylor & Francis 2024, Vol. 14, (1)
Rusanganwa, Vincent; Lwande, Olivia W.; Bainda, Brenda; et al.
Parasites & Vectors, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 16, (1)
Mutsaers, Maud; Engdahl, Cecilia; Wilkman, Lukas; et al.
Frontiers in Medicine, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Wilkman, Lukas; Ahlm, Clas; Evander, Magnus; et al.
Frontiers in Ecology and Evolution, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
de Garine-Wichatitsky, Michel; Lwande, Olivia Wesula; Fountain-Jones, Nicholas M.; et al.
Frontiers in Virology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 2
Lwande, Olivia Wesula; Luande, Verah Nafula; Pereira de Freitas, Amanda; et al.
Viruses, MDPI 2022, Vol. 14, (3)
Lwande, Olivia Wesula; Thalin, Therese; de Jong, Johnny; et al.
Virology Journal, Springer Nature 2022, Vol. 19, (1)
Shakya, Ruchika; Tryland, Morten; Vikse, Rose; et al.
One health outlook, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 4, (1)
Sunil-Chandra, N. P.; Fahlman, Åsa; Waidyarathna, Shantha; et al.
Dairy, MDPI 2021, Vol. 2, (3) : 425-434
Blanco-Penedo, Isabel; Obanda, Vincent; Kingori, Edward; et al.
Viruses, MDPI 2021, Vol. 13, (6)
Meheretu, Yonas; Granberg, Åsa; Berhane, Gebregiorgis; et al.
Vector Borne and Zoonotic Diseases, Mary Ann Liebert 2021, Vol. 21, (10) : 731-746
Näslund, Jonas; Ahlm, Clas; Islam, Md. Koushikul; et al.
Vector Borne and Zoonotic Diseases, Mary Ann Liebert 2021, Vol. 21, (10) : 809-816
Obanda, Vincent; Agwanda, Bernard; Blanco-Penedo, Isabel; et al.
Frontiers in Ecology and Evolution, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Obanda, Vincent; Otieno, Viola A.; Kingori, Edward M.; et al.
Virology Journal, BioMed Central (BMC) 2020, Vol. 17, (1)
Lwande, Olivia Wesula; Mohamed, Nahla; Bucht, Göran; et al.
Vector Borne and Zoonotic Diseases, Vol. 20, (2) : 71-81
Lwande, Olivia Wesula; Obanda, Vincent; Lindstrom, Anders; et al.
Vector Borne and Zoonotic Diseases, Mary Ann Liebert 2019, Vol. 19, (2) : 128-133
Lwande, Olivia Wesula; Näslund, Jonas; Lundmark, Eva; et al.
Data in Brief, Elsevier 2018, Vol. 16 : 762-770
Mosomtai, Gladys; Evander, Magnus; Mundia, Charles; et al.
Virology Journal, BioMed Central (BMC) 2018, Vol. 15
Wigren Byström, Julia; Näslund, Jonas; Trulsson, Fredrik; et al.
Virology Journal, Vol. 14
Lwande, Olivia Wesula; Bucht, Goran; Ahlm, Clas; et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2017, Vol. 11, (2)
Sang, Rosemary; Arum, Samwel; Chepkorir, Edith; et al.
Infectious Diseases Hub
Wesula Lwande, Olivia; Bucht, Göran; Ahlm, Clas; et al.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, Vol. 94, (5) : 1103-1106
Evander, Magnus; Putkuri, Niina; Eliasson, Mats; et al.
Journal of Wildlife Diseases, Vol. 52, (3) : 599-608
Obanda, Vincent; Michuki, George; Jowers, Michael J.; et al.
Vector Borne and Zoonotic Diseases, Vol. 16, (7) : 461-467
Tingström, Olov; Lwande, Olivia Wesula; Naslund, Jonas; et al.
Infection Ecology & Epidemiology, Vol. 5, (1)
Lwande, Olivia Wesula; Obanda, Vincent; Bucht, Göran; et al.
Infection Ecology & Epidemiology, Vol. 5
Lwande, Olivia Wesula; Paul, George Omondi; Chiyo, Patrick I.; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Olivia Wesula Lwande lab