Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Personalbild Olof Semb

Olof Semb

Jag är psykolog och lektor på läkarprogrammet samt KUL. Min forskning och undervisning ligger inom professionell utveckling, medicinsk psykologi och katastrofmedicin

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Professionell utveckling
Plats
KA 11, plan 0, NUS, Enheten för Professionell utveckling Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå
AMEE 2019 : an International Association for Medical Education: abstract book, AMEE 2019 : 1390-1390
Hultin, Magnus; Semb, Olof; Tano, Krister; et al.
BMC Medical Education, BioMed Central 2019, Vol. 19
von Knorring, Johanna; Semb, Olof; Martin, Fahlström; et al.
Journal of Neurology, Springer Berlin/Heidelberg 2018, Vol. 265, (7) : 1600-1606
Andersen, Peter M.; Kuzma-Kozakiewicz, Magdalena; Keller, Jürgen; et al.
Natur och kultur 2018
Advances in Medical Education and Practice, Vol. 5 : 491-498
Semb, Olof; Kaiser, Niclas; Andersson, Sven-Olof; et al.
Läkartidningen, (110)
Sundbom, Elisabet; Andersson, Sven-Olof; Semb, Olof; et al.
The Open Psychology Journal, Bentham Open 2011, Vol. 4 : 6-11
Semb, Olof; Fransson, Per; Henningsson, Mikael; et al.
Psychological Reports, Vol. 109, (1) : 3-23
Semb, Olof; Strömsten, Lotta; Sundbom, Elisabet; et al.
Umeå: Umeå universitet 2011
Sundbom, Elisabet; Henningsson, Mikael; Fransson, Per; et al.
The Open Psychology Journal, Bentham Open 2009, Vol. 2 : 77-88
Semb, Olof; Henningsson, Mikael; Fransson, Per; et al.

Forskningsprojekt