"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Olof Semb

Jag är psykolog och lektor på läkarprogrammet samt KUL. Min forskning och undervisning ligger inom professionell utveckling, medicinsk psykologi och katastrofmedicin

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Professionell utveckling
Plats
KA 11, plan 0, NUS, Enheten för Professionell utveckling Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå
Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, Taylor & Francis 2023, Vol. 24, (5-6) : 475-484
Finsel, Julia; Winroth, Ivar; Ciećwierska, Katarzyna; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Hadding, Cecilia; Semb, Olof; Lehti, Arja; et al.
Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, Taylor & Francis 2022, Vol. 23, (3-4) : 252-262
Andersen, Peter M.; Kuźma-Kozakiewicz, Magdalena; Keller, Jürgen; et al.
International journal of coercion, abuse, and manipulation, International Cultic Studies Association 2022, Vol. 4
Hadding, Cecilia; Semb, Olof; Lehti, Arja; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2022, Vol. 17, (12)
von Knorring, Johanna; Lehti, Arja; Martin, Fahlström; et al.
Kliniska färdigheter: mötet mellan patient och läkare, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 39-44
Karling, Pontus; Semb, Olof
Kliniska färdigheter: mötet mellan patient och läkare, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 29-33
Karling, Pontus; Semb, Olof
AMEE 2019 : an International Association for Medical Education: abstract book, AMEE 2019 : 1390-1390
Hultin, Magnus; Semb, Olof; Tano, Krister; et al.
BMC Medical Education, BioMed Central 2019, Vol. 19
von Knorring, Johanna; Semb, Olof; Martin, Fahlström; et al.
Journal of Neurology, Springer Berlin/Heidelberg 2018, Vol. 265, (7) : 1600-1606
Andersen, Peter M.; Kuzma-Kozakiewicz, Magdalena; Keller, Jürgen; et al.
Natur och kultur 2018
Kaiser, Niclas; Lundberg, Mattias; Nordin, Maria; et al.
Advances in Medical Education and Practice, Vol. 5 : 491-498
Semb, Olof; Kaiser, Niclas; Andersson, Sven-Olof; et al.
Beyond Boundaries: Innovations to Expand Services andTailor Traumatic Stress Treatments: ISTSS 28th Annual Meeting. Abstracts
Semb, Olof; Strömsten, Lotta M.J.; Fransson, Per; et al.
Open Psychology Journal, Bentham Open 2011, Vol. 4 : 6-11
Semb, Olof; Fransson, Per; Henningsson, Mikael; et al.
European Journal of Psychotraumatology, Taylor & Francis 2011, Vol. 2, (Suppl. 1) : 117-117
Semb, Olof; Strömsten, Lotta
Psychological Reports, Vol. 109, (1) : 3-23
Semb, Olof; Strömsten, Lotta; Sundbom, Elisabet; et al.
Umeå: Umeå universitet 2011
Sundbom, Elisabet; Henningsson, Mikael; Fransson, Per; et al.
Open Psychology Journal, Bentham Open 2009, Vol. 2 : 77-88
Semb, Olof; Henningsson, Mikael; Fransson, Per; et al.