"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Anknutna

Alan Zayed
Telefon
0763-17 00 00

Forskar inom Gamla Tetametet exgetik med särkild fokus på konceptet the "divne counil" och sitt ursprung. Jag analyserar Ugaritiska som är besläktat med hebreiska och som föregått Gamla testamentet.

Anders Ackfeldt
Anna Sténs
Bertil Strömberg
Daniela Cutas

Universitetslektor i praktisk filosofi. Forskar inom områdena bioetik och filosofiska aspekter på nära relationer, och undervisar mest inom forskningsetik.

David Wiljebrand
Hanna Vikström

Jag är en postdoc som främst har studerat resurshistoria, speciellt intersserad av hur och varför globala resursflöden har förhandlats fram.

Hanna Zipernovszky
Ingvar Johansson

För presentation och publikationer, se min hemsida:

 

 

John-Christian Eurell
Jonas Liliequist

Professor emeritus i historia

Jonatan Samuelsson
Telefon
090-786 65 94

Forskar om patientrörelser och medicinjournalistik i Sverige under 1900-talet

Julia Falk
Telefon
090-786 75 06

Doktorand i idéhistoria. Mitt avhandlingsprojekt handlar om spiritismen i Sverige runt sekelskiftet 1900.

Karin Viklund
Kerstin Thörn
Kjell Jonsson
Lars-Göran Tedebrand
Lena Eskilsson
Malcolm Christopher Lillie
Martin Edman
Per Håkan Ramqvist
Petra Green
Petronella Foultier
Roger Engelmark
Roger Nyqvist
Telefon
070-243 02 41
Sebastian Östlund
Telefon
090-786 91 57

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning berör värdeanalyser inom politisk filosofi, med särskilt fokus på kapabilitetsramverket.

Stefan Olsson
Synne Myreböe
Tom Ericsson
Torfinn Huvenes
Åsa Bergenheim