"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för biobanksforskning

Anställda medarbetare

Anette Forsgren
Anna-Sara Molin
Ingvar Bergdahl
Telefon
090-786 50 37

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Min egen forskning rör bl.a. miljögifter i människa.

Lena Jakobsson
Linda Vidman
Telefon
090-786 88 26
Ulrika Andersson
Telefon
090-786 75 53
Ulrika Morris
Telefon
090-786 75 85