"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ingvar Bergdahl

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Min egen forskning rör bl.a. miljögifter i människa.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4 trp, NUS Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Enheten för biobanksforskning Roll: Föreståndare
Plats
5 B, 1 tr Målpunkt P11, NUS, Försörjningsvägen 7 B, 401 Umeå universitet, S-90187 Umeå

Jag har två roller: Den ena är som föreståndare för Enheten för biobanksforskning. Där hjälper jag och mina medarbetare forskare som vill använda biobanksprover från vissa provsamlingar. Läs mer på www.umu.se/biobank. Min andra roll är som forskare om hälsoeffekter av miljöföroreningar på människa. Där har jag ett särskilt intresse för metaller, särskilt bly, och långlivade organiska miljöföroreningar, som t.ex. PCB och PFAS.

Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 57, (40) : 15134-15135
Bergdahl, Ingvar
International journal of hygiene and environmental health (Print), Elsevier 2023, Vol. 249
Charles, Dolley; Berg, Vivian; Nøst, Therese Haugdahl; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Taylor & Francis 2023, Vol. 57, (1)
Hansén, Nike; Ljungberg, Johan; Bergdahl, Ingvar; et al.
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Poland: Nofer Institute of Occupational Medicine 2023, Vol. 36, (3) : 349-364
Hrubá, Františka; Černá, Milena; Chen, Chunying; et al.
Environmental Research, Elsevier 2023, Vol. 216
Schillemans, T.; Bergdahl, Ingvar; Hanhineva, K.; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 57, (28) : 10173-10184
Sdougkou, Kalliroi; Xie, Hongyu; Papazian, Stefano; et al.
Handbook on the toxicology of metals: volume II: Specific metals, Elsevier 2022 : 427-493
Bergdahl, Ingvar; Skerfving, Staffan
Environmental Research, Elsevier 2022, Vol. 204
Charles, Dolley; Berg, Vivian; Nøst, Therese Haugdahl; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2022, Vol. 51, (2) : 479-490
Porta, Miquel; Gasull, Magda; Pumarega, Jose; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2022, Vol. 12, (1)
Wen, Qingfeng; Verheijen, Marcha; Wittens, Mandy Melissa Jane; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2021, Vol. 80, (1)
Adlard, Bryan; Lemire, Mélanie; Bonefeld-Jørgensen, Eva C.; et al.
Journal of the National Cancer Institute, Oxford University Press 2021, Vol. 113, (11) : 1542-1550
Loftfield, Erikka; Stepien, Magdalena; Viallon, Vivian; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 146
Schillemans, Tessa; Shi, Lin; Donat-Vargas, Carolina; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, Philadephia: American Association for Cancer Research 2021, Vol. 30, (11) : 2052-2058
Späth, Florentin; Wu, Wendy Yi-Ying; Krop, Esmeralda J.M.; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 59, (34) : 14342-14346
Conway, Louis P.; Rendo, Veronica; Correia, Mario S. P.; et al.
Open heart, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 7, (2)
Holmgren, Anders; Ljungberg, Johan; Hultdin, Johan; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 8
Krauskopf, Julian; Bergdahl, Ingvar; Johansson, Anders; et al.
Journal of Internal Medicine, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2020, Vol. 287, (4) : 405-421
Shi, L.; Brunius, C.; Johansson, Ingegerd; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Sundblom, Jimmy; Niemelä, Valter; Ghazarian, Maria; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2020, Vol. 41 : 1884-1884
Söderberg, Stefan; Holmgren, Anders; Ljungberg, Johan; et al.
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 124 : 58-65
Donat-Vargas, Carolina; Bergdahl, Ingvar A.; Tornevi, Andreas; et al.
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 123 : 390-398
Donat-Vargas, Carolina; Bergdahl, Ingvar; Tornevi, Andreas; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Espín-Pérez, Almudena; Hebels, Dennie G. A. J.; Kiviranta, Hannu; et al.
Environmental Research, Elsevier 2019, Vol. 169 : 417-433
Gasull, Magda; Pumarega, José; Kiviranta, Hannu; et al.
International Journal of Cancer, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 144, (5) : 1010-1016
Gaudet, Mia M; Deubler, Emily L; Kelly, Rachel S; et al.
Environment International, Vol. 126 : 24-36
Georgiadis, Panagiotis; Gavriil, Marios; Rantakokko, Panu; et al.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis 2019, Vol. 79, (7) : 524-530
Ljungberg, Johan; Johansson, Bengt; Bergdahl, Ingvar; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 53, (2) : 91-97
Ljungberg, Johan; Johansson, Bengt; Engström, Karl Gunnar; et al.
Cancer, John Wiley & Sons 2019, Vol. 125, (11) : 1848-1854
Löfstedt, Alexandra; Ahlm, Clas; Tesi, Bianca; et al.
Journal of Nutrition, Vol. 149, (8) : 1413-1423
Shi, Lin; Brunius, Carl; Bergdahl, Ingvar; et al.
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 16, (10) : 675-684
Shirdel, Mariam; Bergdahl A., Ingvar; Andersson, Britt M.; et al.
Haematologica, Ferrata Storti Foundation 2019, Vol. 104, (12) : 2456-2464
Späth, Florentin; Wibom, Carl; Krop, Esmeralda; et al.
Environmental Research, Elsevier 2019, Vol. 174 : 35-45
Tornevi, Andreas; Sommar, Johan; Rantakokko, Panu; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2018, Vol. 11, (1)
Adlard, B.; Donaldson, S. G.; Odland, J. O.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2018, Vol. 8
Berger, Eloise; Delpierre, Cyrille; Hosnijeh, Fatemeh Saberi; et al.
Toxicology Letters, Elsevier 2018, Vol. 295 : S159-S160
Bohler, S.; Espín-Pérez, A.; Gebel, S.; et al.
International Journal of Obesity, Nature Publishing Group 2018, Vol. 42, (12) : 2022-2035
Campanella, Gianluca; Gunter, Marc J.; Polidoro, Silvia; et al.
Hypertension, Vol. 71, (6) : 1258-1268
Donat-Vargas, Carolina; Åkesson, Agneta; Tornevi, Andreas; et al.
Circulation, Vol. 138, (6)
Ljungberg, Johan; Janiec, Mikael; Bergdahl, Ingvar; et al.
Pure and Applied Chemistry, Walter de Gruyter GmbH 2018, Vol. 90, (4) : 755-808
Nordberg, Gunnar; Bernard, Alfred; Diamond, Gary L.; et al.
International journal of hygiene and environmental health (Print), Elsevier 2018, Vol. 221, (2) : 223-230
Rentschler, Gerda; Rodushkin, Ilia; Cerna, Milena; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, Oxford University Press 2018, Vol. 108, (3) : 564-575
Shi, Lin; Brunius, Carl; Johansson, Ingegerd; et al.
Diabetologia, Springer 2018, Vol. 61, (4) : 849-861
Shi, Lin; Brunius, Carl; Lehtonen, Marko; et al.
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press 2018, Vol. 62, (3) : 328-338
Shirdel, Mariam; Andersson, Britt M.; Bergdahl, Ingvar; et al.
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Taylor & Francis 2018, Vol. 15, (11) : 767-772
Shirdel, Mariam; Sommar, Johan N.; Andersson, Britt M.; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2018, Vol. 143, (6) : 1335-1347
Vermeulen, Roel; Saberi Hosnijeh, Fatemeh; Bodinier, Barbara; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2018:4
Wennberg, Maria; Lindh, Christian; Bergdahl, Ingvar
Yrkes- och miljömedicin i umeå rapporterar, 2018:3
Wennberg, Maria; Ruuth, Anders; Andersson, Liselott; et al.
Oxford Textbook of Public Mental Health, Oxford: Oxford University Press 2018 : 441-457
Werneke, Ursula; Bergdahl, Ingvar A.
Porträtt på Ingvar Bergdahl, universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.
Ingvar Bergdahl: Miljö, hälsa och gränsvärden

Hur sätts gränsvärden för gifter i miljön, för till exempel radon och luftföroreningar?