Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Lokalförsörjningsenheten

Anställda medarbetare

Carina Sehlstedt, utvecklingsledare

Ansvarig för bostäder för forskare och fritidsboende för anställda.

Cecilia Franzen, lokalplanerare

Lokalplanerare för Arkitekthögskolan, Bildmuseet, Curiosum, Designhögskolan, externa campus, Konsthögskolan, NTK Origo, NUS internhyresfinansierat samt Universum/Aula Nordica.

Christina Wink, lokalplanerare
Telefon
090-786 53 20

Lokalplanerare för Fysikhuset, IKSU, MIT-huset, Naturvetarhuset, Samhällsvetarhuset, Teknikhuset samt Östra paviljongen.

Lena Bohlin, servicechef
Telefon
090-786 53 36
Lisa Redin, säkerhetssamordnare

Samordnare för säkerhet, miljö och Agenda 2030 samt projektledare för Ruggedised.

Marie Nilsson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 60 98
Mats Johansson, övrig/annan befattning, säkerhetssamordnare

Projektledare för fokusmiljöer på Umeå universitet.

Mats Johansson, lokalplanerare

Lokalplanerare för Biologihuset, Fysiologihuset, KBC, Kemihuset, Norrbyn, Säkerhetshuset, UB och UCCB.

Mikael Wikström, övrig/annan befattning
Telefon
090-785 67 54
Mirja Westling, lokalplanerare
Telefon
090-786 73 59

Lokalplanerare för Beteendevetarhuset, Förvaltningshuset, Humanisthuset, Lärarutbildningshuset, Norra beteendevetarhuset, Polisutbildningshuset samt Universitetsledningshuset.

Pia Grahn, övrig/annan befattning
Tom Söderström, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 50 22
Ulrika Moström, miljösamordnare
Telefon
090-786 73 63

Arbetsmiljösamordnare med ansvarsområdena arbetsmiljö, byggnadsrelaterad ohälsa, buller, ergonomi, brandskydd och brandfarliga varor samt strålskydd.