Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lokalförsörjningsenheten

Anställda medarbetare

Carina Johansson
Telefon
090-786 71 82

International Housing Office (IHO), som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.

Carina Sehlstedt

Ansvarig för bostäder för forskare och fritidsboende för anställda.

Cecilia Franzen

Områdeschef campusutveckling. Lokalplanerare för Konstnärligt campus, externa campus, NTK Origo, NUS internhyresfinansierat samt Universum/Aula Nordica.

Christina Wink
Telefon
090-786 53 20

Lokalplanerare för Fysikhuset, IKSU, MIT-huset, Naturvetarhuset, Samhällsvetarhuset, Teknikhuset samt Östra paviljongen.

Ejvår Falck
Telefon
090-786 55 15

Ansvarig för International Housing Office (IHO) som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.

Krister Fredriksson
Lena Bohlin
Telefon
090-786 53 36
Lisa Redin

Samordnare för säkerhet, miljö och Agenda 2030 samt projektledare för Ruggedised.

Marie Nilsson
Telefon
090-786 60 98
Mats Johansson

Projektledare för fokusmiljöer på Umeå universitet.

Mats Johansson

Lokalplanerare för Biologihuset, Fysiologihuset, KBC, Kemihuset, Norrbyn, Säkerhetshuset, UB och UCCB.

Mikael Wikström
Telefon
090-785 67 54
Mirja Westling
Telefon
090-786 73 59

Lokalplanerare för Beteendevetarhuset, Förvaltningshuset, Humanisthuset, Lärarutbildningshuset, Norra beteendevetarhuset, Polisutbildningshuset samt Universitetsledningshuset.

Pia Grahn
Rebecka Sandberg
Telefon
090-786 59 12
Richard Olsson
Telefon
090-786 67 28

Fastighetschef
Verksamhetsområdeschef infrastruktur.

Tom Cederhvarf
Telefon
090-786 50 22