Hoppa direkt till innehållet

Lokalförsörjningsenheten

Anställda medarbetare

Richard Olsson, chef, enhet

Chef verksamhetsområde infrastruktur där IT-enheten, Universitetsservice och Lokalförsörjningsenheten ingår