Hoppa direkt till innehållet

Studentcentrum

Anställda medarbetare

Anita Engkvist, antagningshandläggare

Jag arbetar som handläggare med nationell antagning och högskoleprovet, främst det anpassade.

Annica Höglund, kommunikatör

Ansvarar för Studentcentrums information på webb och i tryck. Jag är även redaktör för Studentnytt, Handbok för utbildningsfrågor, Portalen och för www.student.umu.se.

Christina Stoltz, administratör

Jag arbetar som handläggare med internationell antagning och är ett av två arbetsmiljöombud på enheten.

Elin Norberg, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå.

Francine Ferretti Horst, studievägledare

Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal.
Studievgiftsrelaterat arbete. Rekryteringsaktiviteter för presumtiva internationella studenter.

Jessica Binrell, antagningshandläggare

Jag arbetar som handläggare med internationell antagning och högskoleprovet.

Karina Arvidsson, samordnare

Arbetar med samordning av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Linn Raninen, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grundnivå.

Loke Brinkstam, antagningshandläggare

Jag jobbar som handläggare, främst med antagning av internationella sökande men även med bedömning av reell kompetens mm.

Madelene Bergström, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund- och avancerad nivå.

Maria Lundgren, systemadministratör

Jag arbetar som handläggare med nationell antagning och är produktionsansvarig för antagningssystemet NyA vid Umeå universitet.

Maria Rudberg, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och
forskarnivå samt arbetar med lokala examensbeskrivningar.

Marie Wilhelmsson, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå samt ansökningar om examen på grund-, avancerad och forskarnivå.

Monika Larsson, övrig/annan befattning

Linnaeus-Palme-programmet, Nordplus-programmet och Minor Field Studies.

Stina Norberg, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå samt ansökningar om examen på grundnivå.

Thomas Wahlström, studievägledare

Arbetar med allmän studievägledning för studenter och allmänhet. Arbetar även med studenträttsliga frågor.

Victoria Bernhardtson, studievägledare

Studie- och karriärvägledning inom Korta vägen (utbildning för utländska akademiker) samt samordning av Umeå universitets medverkan i utbildningen.

Vivianne Olofsson, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå samt arbetar med internationella meriter.

Åsa Vännman, områdeschef

Jag jobbar som områdeschef för Antagningen där såväl nationell som internationell antagning omfattas. Inom Antagningen ingår även högskoleprovets genomförande i Västerbotten.