Hoppa direkt till innehållet

Studentcentrum

Anställda medarbetare

Anita Engkvist, antagningshandläggare

Jag arbetar som handläggare med nationell antagning och högskoleprovet, främst det anpassade.

Elin Norberg, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå.

Francine Ferretti Horst, studievägledare (tjänstledig)

Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal.
Studievgiftsrelaterat arbete. Rekryteringsaktiviteter för presumtiva internationella studenter.

Karina Arvidsson, samordnare

Arbetar med samordning av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Linn Raninen, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grundnivå.

Madelene Bergström, examenshandläggare (tjänstledig)

Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund- och avancerad nivå.

Maria Lundgren, systemadministratör

Jag arbetar som handläggare med nationell antagning och är produktionsansvarig för antagningssystemet NyA vid Umeå universitet.

Maria Rudberg, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och
forskarnivå samt arbetar med lokala examensbeskrivningar.

Marie Wilhelmsson, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå samt ansökningar om examen på grund-, avancerad och forskarnivå.

Monika Larsson, övrig/annan befattning

Linnaeus-Palme-programmet, Nordplus-programmet och Minor Field Studies.

Stina Norberg, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå samt ansökningar om examen på grundnivå.

Thomas Wahlström, studievägledare

Arbetar med allmän studievägledning samt och studenträtt.

Vivianne Olofsson, examenshandläggare

Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå samt arbetar med internationella meriter.