"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Örjan Edström

Forskar och undervisar i arbetsrätt och med anknytning till internationell. Publicerat ett flertal böcker och publikationer inom området.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskar och undervisar i arbetsrätt och med anknytning till internationell rätt, främst på kurser på magisterprogrammet i arbetsrätt och kurser med internationell inriktning. Professor vid juridiska institutionen sedan 2003. Publicerat ett flertal böcker och publikationer inom arbetsrätt, EU-rätt om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster. Nationell expert med uppdrag från EU-kommissionen 1995-2013. Styrelseledamot i Forte under flera år.

Stockholm: Liber 2021
Andersson, Anderz; Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 43-52
Edström, Örjan
Stockholm: Norstedts Juridik AB 2020
Edström, Örjan
Labour law and the welfare state: Arbetsrätten och välfärdsstaten, Uppsala: Iustus förlag 2019 : 73-93
Edström, Örjan
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 25, (1) : 49-67
Holm, Johan; Edström, Örjan; Mannelqvist, Ruth; et al.
Festskrift till Håkan Hydén, Lund: Juristförlaget, Lund 2018 : 165-183
Edström, Örjan
FALF KONFERENS 2018: arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : program och abstracts : 126-127
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita; Edström, Örjan; et al.
Niklas Bruun i Sverige: en vänbok, Uppsala: Iustus förlag 2017 : 71-85
Edström, Örjan
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 89-101
Edström, Örjan; Holm, Johan
Festskrift till Ann Numhauser-Henning, Lund: Juristförlaget, Lund 2017 : 177-198
Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan
IFAU Rapporter, 2017:2
Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan; Mannelqvist, Ruth
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 38
Edström, Örjan; Lindholm, Johan; Mannelqvist, Ruth
Uppsala: Iustus förlag 2016
Carlson, Laura; Edström, Örjan; Nyström, Birgitta
Globalisation, fragmentation, labour and employment law: a swedish perspective, Uppsala: Iustus förlag 2016 : 95-112
Edström, Örjan
Employee participation and collective bargaining in Europe and China, Tübingen, Germany: Mohr Siebeck 2016 : 3-28
Edström, Örjan
Lund: Studentlitteratur AB 2014
Andersson, Anderz; Bejstam, Lars; Edström, Örjan; et al.
Festskrift till Catharina Calleman: I rättens utkanter, Uppsala: Iustus förlag 2014 : 91-100
Edström, Örjan
Malmö: Liber 2013
Andersson, Anderz; Edström, Örjan; Zanderin, Lars
Nedslag i den nya arbetsrätten, Malmö: Liber 2012 : 119-135
Edström, Örjan
Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna Hollander, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2012 : 133-145
Edström, Örjan
Malmö: Liber 2012
Nyström, Birgitta; Edström, Örjan; Malmberg, Jonas
Nijmegen: Centre for Migration Law, Radboud University Nijmegen 2011
Edström, Örjan
Utblick och inblick: Vänbok till Claes Sandgren, Uppsala: Iustus förlag 2011 : 153-166
Edström, Örjan
Labour Law: Fundamental Rights and Social Europe, Oxford: Hart Publishing Ltd 2011 : 57-75
Edström, Örjan
Arbetsrätt, Liber AB 2011 : 23-68
Edström, Örjan
Uppsala: Iustus förlag 2011
Madell, Tom; Bergling, Per; Edström, Örjan; et al.
Vänbok till Ronnie Eklund, Uppsala: Iustus Förlag 2010 : 151-168
Edström, Örjan
Malmö: Liber 2009
Andersson, Anderz; Edström, Örjan; Zanderin, Lars
Brussels: EU Commission 2009
Edström, Örjan
EU och arbetsrätt, Stockholm: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet 2009, (1) : 7-8
Edström, Örjan
EU industrial relations v. national industrial relations : Comparative and interdisciplinary perspectives, Alphen aan den Rijn, Netherlands: Wolters Kluwer 2008 : 169-191
Edström, Örjan
Rätten, välfärden och marknaden, Umeå: Umeå universitet 2008 : 15-31
Edström, Örjan
Scandinavian Studies in Law, Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law 2008, Vol. 53 : 421-446
Edström, Örjan
Liber, Malmö 2007
Andersson, Anderz; Edström, Örjan; Zanderin, Lars
Network on Free Movement of Workers within the European Union, Report on 2006. Report for the European Commission on the Implementation of EU free movement law in 25 Member States, Centre for Migration Law, Nijmegen 2007 : 1023-1057
Edström, Örjan
Arbetsrätt, Malmö: Liber Förlag 2007 : 23-71
Edström, Örjan
Iustus, Uppsala 2007
Edström, Örjan
Svensk rätt i EU, Iustus, Uppsala 2007 : 81-98
Edström, Örjan
Svensk rätt i EU: en antologi, Iustus, Uppsala 2007 : 7-14
Edström, Örjan
Report for the European Commission on the Implementation of EU free movement law in 25 Member States, Centre for Migration Law (CMR) Nijmegen  : 1023-1057
Edström, Örjan
The Family Reunification Directive in EU Member States: The First Year of Implementation
Edström, Örjan
Liber, Malmö 2006
Andersson, Anderz; Edström, Örjan; Zanderin, Lars
Report on 2005. Report for the European Commission on the Implementation of EU free movement law in 25 Member States, Centre for Migration Law, Nijmegen 2006 : 955-958
Edström, Örjan
Swedish Studies in European Law, Volume 1, 2006, Hart Publishing, Oxford 2006 : 129-156
Edström, Örjan
Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt, Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), Östersund 2006 : 241-281
Edström, Örjan
Juridisk Tidskrift, Vol. 17 (2005/2006) : 199-203
Edström, Örjan
European Report on the Free Movement of Workers in 25 EU Member States in 2004: Volume II, Centre for Migration Law, Nijmegen 2005 : 939–970-
Edström, Örjan
Liber amicorum: Reinhold Fahlbeck, Juristförlaget, Lund 2005 : 111-130
Edström, Örjan

Forskargrupper