Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Rätten, välfärden och arbetsmarknaden

Flera forskare är verksamma i projekt inom områden som Industrial Relations, olika frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.

Såväl den kollektiva arbetsrätten (förhandlingar, medbestämmande m.m.) behandlas som frågor om individen i anställningsförhållandet (anställningsskydd, uppsägning, turordning vid uppsägning pga. arbetsbrist, företrädesrätt till återanställning, diskriminering m.m.). Internationaliseringen på området är påtaglig, inte minst till följd av EU-rättens inverkan, framför allt i frågor rörande likabehandling, diskriminering och jämställdhet.

Inom välfärdsområdet studeras bland annat rättsliga förutsättningar till återgång i arbete samt hur begrepp som arbete, arbetsmarknad och arbetsförmåga definieras, såväl i lagstiftning som av tillämpare.

Inom ramen för forskningstemats arbetsrättsliga del bedrivs särskild seminarieverksamhet i syfte att skapa en god forskningsmiljö. De senaste åren har miljön innefattat även forskare i arbetsrätt på andra orter och verksamheten har bedrivits inom ramen för ett externfinansierat nationellt nätverk.

Inom temat finns även samarbete med både andra professioner och andra vetenskapsområden inom välfärdsområdet

Forskningsledare