Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Rätten, välfärden och arbetsmarknaden

Forskningsgrupp Flera forskare är verksamma i projekt inom områden som Industrial Relations, olika frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.

Såväl den kollektiva arbetsrätten (förhandlingar, medbestämmande m.m.) behandlas som frågor om individen i anställningsförhållandet (anställningsskydd, uppsägning, turordning vid uppsägning pga. arbetsbrist, företrädesrätt till återanställning, diskriminering m.m.). Internationaliseringen på området är påtaglig, inte minst till följd av EU-rättens inverkan, framför allt i frågor rörande likabehandling, diskriminering och jämställdhet.

Inom välfärdsområdet studeras bland annat rättsliga förutsättningar till återgång i arbete samt hur begrepp som arbete, arbetsmarknad och arbetsförmåga definieras, såväl i lagstiftning som av tillämpare.

Inom ramen för forskningstemats arbetsrättsliga del bedrivs särskild seminarieverksamhet i syfte att skapa en god forskningsmiljö. De senaste åren har miljön innefattat även forskare i arbetsrätt på andra orter och verksamheten har bedrivits inom ramen för ett externfinansierat nationellt nätverk.

Inom temat finns även samarbete med både andra professioner och andra vetenskapsområden inom välfärdsområdet

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik