"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Peter Asellus

Jag är överläkare och universitetslektor i psykiatri. Min forskning handlar bland annat om suicid, anorexia och depression.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Psykiatri
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag disputerade på en avhandling om kolesterol och suicidalitet. Idag forskar jag om bland annat skattningsskalor vid suicidalitet, användning av ketamin och esketamin vid behandling av terapirefraktär depression samt användning av tiamin vid behandling av anorexia. Jag är också aktiv inom att bygga upp en infrastruktur för att kunna bedriva klinisk forskning på kliniken i Umeå.

Kliniskt arbetar jag med akutbedömningar, utveckling av kliniska rutiner och remisshantering. Jag är medicinskt ansvarig läkare för akutsektionen på psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

BMC Psychiatry, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Degerlund Maldi, Kinza; Asellus, Peter; Myléus, Anna; et al.
Journal of Affective Disorders, Elsevier 2018, Vol. 225 : 246-249
Asellus, Peter; Nordström, Peter; Nordström, Anna-Lena; et al.
Journal of Affective Disorders, Elsevier 2016, Vol. 190 : 137-142
Asellus, Peter; Nordström, Peter; Nordström, Anna-Lena; et al.
Psychiatry Research, Elsevier 2014, Vol. 215, (3) : 646-50
Asellus, Peter; Nordström, Peter; Nordström, Anna-Lena; et al.
Journal of Affective Disorders, Vol. 125, (1-3) : 388-92
Asellus, Peter; Nordström, P; Jokinen, Jussi

Jag undervisar på läkarprogrammet, psykologprogrammet, programmen för fysioterapi och arbetsterapi samt föreläser för AT-läkare och ST-läkare. Min undervisning handlar i huvudsak om akutpsykiatri, psykofarmakologi, suicidologi och psykos.

Jag är aktiv inom utveckling av kursprogram och undervisningsformer. Ansvarig för OSCE (praktiska examinationer) på läkarprogrammet termin 9 och för kunskapsprovet för läkare med utländsk legitimation. Ansvarig för psykiatrifrågan i AT-läkarnas tentamen.