Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Peter Bergström

Peter Bergström

Jag är universitetslektor i pedagogik och docent i pedagogiskt arbete. Mitt forskningsintresse ligger inom området lärande och IKT.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
2020
IADIS International Conference Educational Technologies 2020, IADIS Press 2020 : 57-64
Bergström, Peter; Rönnlund, Maria; Tieva, Åse
2019
ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany, 3-6 September, 2019: Education in an Era of Risk: the Role of Educational Research for the Future
Bagger, Anette; Bergström, Peter
2019
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete: Abstractbok
Bergström, Peter
2019
Tidsskriftet Digital kompetanse, Universitetsforlaget 2019, Vol. 14, (3-4) : 117-133
Bergström, Peter
2019
Scandinavian Journal of Educational Research, Taylor & Francis 2019, Vol. 63, (1) : 38-52
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
2019
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete i Umeå 19-20 augusti 2019: Abstractbok
Bergström, Peter; Rönnlund, Maria; Tieva, Åse
2019
Emergent practices and material conditions in learning and teaching with technologies, Springer 2019 : 89-105
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter; Jahnke, Isa
2019
ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany 3-6 September, 2019: Education in an Era of Risk: the Role of Educational Research for the Future
Rönnlund, Maria; Bergström, Peter; Tieva, Åse
2019
Resultatdialog 2019, Göteborg, 3-4 december, 2019
Rönnlund, Maria; Bergström, Peter; Tieva, Åse
2019
Transitions 19 Presentations
Rönnlund, Maria; Bergström, Peter; Tieva, Åse
2019
NERA 2019: Education in a globalized world: Abstract book : 953-954
Rönnlund, Maria; Bergström, Peter; Tieva, Åse
2018
Nurse Education in Practice, Elsevier 2018, Vol. 28 : 196-201
Bergström, Peter; Lindh, Viveca
2018
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol. 14, (2) : 160-173
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva
2018
ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Bergström, Peter; Wiklund-Engblom, Annika
2018
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol. 14, (2) : 174-187
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter
2018
The 6th Swedish Workshop on Data Science (SweDS18) - Posters
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter
2018
ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Wiklund-Engblom, Annika; Bergström, Peter
2017
Learning and education: material conditions and consequences
Bergström, Peter
2017
Learning and education: material conditions and consequences : NERA 2017 abstracs
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva
2017
Computers and education, Vol. 113 : 1-15
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; et al.
2017
Learning and education: material conditions and consequences
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter; Jahnke, Isa
2016
Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers
Bergström, Peter; Häll, Lars; Kuuskorpi, Marko; et al.
2016
Opetuksen digitalisaatio, uudet oppimisympäristöt ja uusi pedagogiikka, Kaarina: Kaarinan kaupunki 2016 : 56-63
Bergström, Peter; Häll, Lars. O
2015
DDD2015 - Digital Didactical Designs, Conference, 3-4 June 2015, Umeå University, Sweden
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva
2015
The European Conference on Educational Research (ECER), Budapest, 7-11 September 2015
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
2015
11th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), 2015. Gothenburg, Sweden
Häll, Lars O; Jahnke, Isa; Bergström, Peter
2015
Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt, Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy 2015 : 65-85
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Norqvist, Lars; et al.
2014
Proceedings of the 4th International Conference of Designs for Learning, 6-9 May 2014, Stockholm University.
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Norqvist, Lars; et al.
2013
Transformative Dialogues, Kwantlen Polytechnic University 2013, Vol. 6, (3)
Bergström, Peter
2013
Scaling up Learning for Sustained Impact: 8th European Conference, on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2013, Paphos, Cyprus, September 17-21, 2013. Proceedings, Berlin: Springer-Verlag New York 2013 : 424-429
Bergström, Peter; Årebrand, Stina
2012
Cases on Online Learning Communities and Beyond: Investigations and Applications, Hersey: IGI Global 2012 : 403-425
Bergström, Peter
2012
Proceedings of IADIS Mobile Learning 2012, IADIS Press 2012 : 147-156
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Lindwall, Krister; et al.
2012
NGL 2012: Next Generation Learning Conference: Conference proceedings, Falun: Dalarna University 2012 : 1-9
Spikol, Daniel; Bergström, Peter; Eliasson, Johan; et al.
2011
International Review of Research in Open and Distance Learning, Athabasca, Canada: Athabasca University Press 2011, Vol. 12, (5) : 108-124
Bergström, Peter
2010
International Review of Research in Open and Distance Learning, Athabasca University 2010, Vol. 11, (2) : 33-48
Bergström, Peter
2008
European Conference on Educational Research: ECER 2008
Bergström, Peter
2008
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Umeå universitet 2008, (3-4) : 13-33
Bergström, Peter; Lindwall, Krister
2007
Advanced Principles of Effective e-learning, Santa Rosa: Informing Science Press 2007 : 21-
Bergström, Peter; Granberg, Carina
2007
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2007 : 189-200
Jonsson, Ulf; Bränberg, Agneta; Bergström, Peter
2006
Fyra studier om fortbildning av universitetslärare i Kvarkenområdet, Umeå: Umeå universitet 2006 : 7-28
Bergström, Peter