"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Peter Lindström

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
A, Humanisthuset, HUM.K.105 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 297-316
Lindström, Peter
Tillit och diplomati: En diskussionsbok om personliga relationer och diplomatiska processer 1670-1990, Opuscula Historica Upsaliensia 2019 : 67-79
Lindström, Peter
Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 129-151
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Historisk Tidskrift, Vol. 136, (1) : 131-134
Amirell, Stefan; Lindström, Peter
Gender and political culture in early modern Europe, 1400-1800, London; New York: Routledge 2016 : 68-85
Lindström, Peter; Norrhem, Svante
Gender and political culture in early modern Europe, 1400-1800, London and New York: Routledge 2016 : 197-213
Lindström, Peter; Sandvik, Hilde; Karlsson Sjögren, Åsa
Lund: Nordic Academic Press 2013
Lindström, Peter; Norrhem, Svante
Scandia, Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur 2011, Vol. 77, (1) : 36-61
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden: rapport til 26:e Nordiska historikermötet i Reykjavik den 8-12 augusti 2007, Reykjavik: Háskólaútgáfan 2007 : 135-153
Lindström, Peter
Kahden puolen Pohjanlathea. 1, Ihmisiä, yhteisöjä ja aatteita Ruotsissa ja Suomedda 1500-luvulta 1900 luvulle.
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Laboratorium för folk och kultur, Helsingfors: Föreningen Brage Sektionen för folklivsforskning 2005, (2)
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Svenskt i Finland - finskt i Sverige. 1, Dialog och särart: människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Scandinavian Journal of History, Vol. 29, (3/4) : 241-262
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Skrifter från institutionen för historiska studier, 4
Lindström, Peter
Mellan makten och menigheten: ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige, Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning 2001 : 235-249
Lindström, Peter
Historisk Tidskrift, Stockholm: Svenska historiska föreningen 2000, Vol. 120 : 207-225
Lindström, Peter
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 1998, Vol. 19, (3/4) : 17-44
Lindström, Peter

Forskargrupper

Forskningsprojekt

1 januari 2009 till 31 december 2011