Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Peter Ström

Peter Ström

Jag forskar och undervisar i svenska/nordiska språk.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt främsta intresseområde är skriftligt språkbruk och textanvändning i verksamheter som skola, myndighet och yrkesliv i allmänhet. Jag disputade 2017 i svenska på en avhandling om barnavårdsutredningar. Jag undersökte då barnavårdsutredningar ur ett genreanalytiskt och maktkritiskt perspektiv, och även om fokus låg på de skriftliga texterna undersökte jag också de miljöer där texterna skrivs.

Min undervisning är inom svensklärarutbildningen och inom svenska/nordiska språk. Jag undervisar exempelvis i textanalys, grammatik samt akademiskt och yrkesorienterat skrivande. Därtill handleder jag uppsatser i svensklärarutbildningen.

Utöver forskning och undervisning har jag uppdrag som biträdande studierektor för svenska/nordiska språk vid institutionen för språkstudier. Tidigare har jag haft uppdrag i olika nämnder i högre utbildning, bland annat som doktorandrepresentant i fakultetsstyrelsen för konst och humaniora (Linnéuniversitetet) mellan 2013 och 2016. Jag har också suttit med i Kommittén för samhällelig drivkraft vid Linnéuniversitetet.

Bildning: Svensklärarföringens årsskrift 2020, Svensklärarföreningen 2021 : 101-115
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Nordiska - på gång och på språng!: Vänbok till Gunilla Byrman, Växjö: Linnaeus University Press 2020 : 273-297
Ström, Peter
Sakprosa, Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studier 2019, Vol. 11, (5)
Byrman, Gunilla; Ström, Peter
HumaNetten, Växjö: Linnéuniversitetet 2019, (43) : 17-36
Näslund, Shirley; Skoglund, Astrid; Ström, Peter
Linnaeus University Dissertation, 293/2017
Ström, Peter

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2021