"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Peter Ström

Jag är anställd som lektor i svenska med didaktisk inriktning, vilket innebär att jag mest ägnar mig åt att undervisa och forska i svenska/nordiska språk, ofta med anknytning till läraryrket.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.J.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt främsta intresseområde omfattar skriftligt språkbruk och textanvändning i verksamheter som skola, myndighet och yrkesliv i allmänhet. Jag disputade 2017 i svenska på en avhandling om barnavårdsutredningar. I det projektet studerade jag barnavårdsutredningar ur ett genreanalytiskt och maktkritiskt perspektiv, och även om fokus låg på de skriftliga texterna undersökte jag också de miljöer där texterna skrivs. På senare tid har jag studerat mottagande av skriftlig myndighetskommunikation, elevers skrivande och lärares skriftpraktiker i yrket.

Utöver forskning och undervisning har jag uppdrag som biträdande studierektor för svenska/nordiska språk vid institutionen för språkstudier. Tidigare har jag också haft uppdrag i olika nämnder i högre utbildning, bland annat som doktorandrepresentant i fakultetsstyrelsen för konst och humaniora (Linnéuniversitetet) mellan 2013 och 2016.

Sakprosa, Oslo: Universitetet i Oslo 2024, Vol. 16, (1) : 1-34
Ström, Peter; Lindgren, Eva; Boström, Per; et al.
Språk och stil, Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 2023, Vol. 33 : 107-131
Ström, Peter
Skrivundervisningens praktiker, Lund: Gleerups Utbildning AB 2023 : 107-120
Ström, Peter; Persson, Kristina
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 43-67
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Nordic Journal of Literacy Research, Cappelen Damm Akademisk 2022, Vol. 8, (1) : 128-144
Ström, Peter
Bildning, Natur och kultur 2021 : 101-115
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
HumaNetten, 44
Bergh Nestlog, Ewa; Skoglund, Astrid; Ström, Peter; et al.
Nordiska - på gång och på språng!: Vänbok till Gunilla Byrman, Växjö: Linnaeus University Press 2020 : 273-297
Ström, Peter
Sakprosa, Oslo: Institutt for lingvistiske og nordiske studier 2019, Vol. 11, (5)
Byrman, Gunilla; Ström, Peter
HumaNetten, Växjö: Linnéuniversitetet 2019, (43) : 17-36
Näslund, Shirley; Skoglund, Astrid; Ström, Peter
Linnaeus University Dissertation, 293/2017
Ström, Peter

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2021

Min undervisning är inom svensklärarutbildningen och inom Svenska/Nordiska språk. Jag undervisar exempelvis i textanalys, grammatik samt akademiskt och yrkesorienterat skrivande. Därtill handleder jag uppsatser på grund och avancerad nivå i Svenska/Nordiska språk och inom ämneslärarutbildningen i svenska.