"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Peter Vinnervik

Peter Vinnervik

It-pedagog och pedagogisk utvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).

Fil. dr. i pedagogiskt arbete med inriktning mot teknik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Jag arbetar vid UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) som it-pedagog och pedagogisk utvecklare. I mitt uppdrag ingår att hjälpa universitetspersonal i frågor som berör användningen av de tjänster för e-lärande som UPL förvaltar (Canvas, Umu Play, Zoom m fl). Jag arbetar även med pedagogisk utveckling och undervisning inom UPLs högskolepedagogiska kurser för universitetslärare.

Jag har sedan tidigare mångårig erfarenhet av undervisning och utvecklingsarbete vid universitetet när det gäller lärarutbildning/lärarfortbildning och frågor som gäller skolans digitalisering.

Hösten 2021 försvarade jag min avhandling i pedagogiskt arbete, med inriktning mot teknik, som heter "När lärare formar ett nytt ämnesinnehåll - Intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i undervisningen". Mitt forskningsområde handlar om skolväsendets digitalisering, och mer specifikt om förutsättningar och konsekvenser av införandet av programmering i grundskolans teknikämne. Jag är del av forskningsmiljön UmSER vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD).

Journal of Computers in Education, Springer 2023, Vol. 10 : 237-271
Vinnervik, Peter
Programming and computational thinking in technology education: Swedish and international perspectives, Leiden: Brill Academic Publishers 2023 : 173-195
Vinnervik, Peter
International journal of technology and design education, Springer 2022, Vol. 32 : 213-242
Vinnervik, Peter
International journal of technology and design education
Vinnervik, Peter
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo: Universitetet i Oslo 2022, Vol. 18, (3) : 384-400
Vinnervik, Peter; Bungum, Berit
Programmering i skolmatematiken: möjligheter och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 159-175
Vinnervik, Peter
The Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN), Virtual/Aarhus, June 1-2, 2021
Vinnervik, Peter; Bungum, Berit
Science Education in the light of Global Sustainable Development - trends and possibilities: Proceedings of the 13th Nordic Research Symposium on Science Education, Aarhus: 2021 : 193-201
Vinnervik, Peter; Bungum, Berit
NFSUN Trondheim 2017: Synopsis Book : 246-247
Stoor, Markus; Voll, Liv Oddrun; Vinnervik, Peter
Proceedings of IADIS Mobile Learning 2012, IADIS Press 2012 : 147-156
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Lindwall, Krister; et al.
Games Learning Society 7.0, Madison, WI, USA
Marklund, Leif; Vinnervik, Peter
Games Learning Society Conference, GLS 5.0
Marklund, Leif; Vinnervik, Peter
Transfusion and apheresis science, Elsevier 2006, Vol. 34, (3) : 259-262
Stegmayr, Bernd; Klingstedt, Jonas; Grahn, Bengt Erik; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

5 september 2016 till 28 februari 2021