Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Peter Vinnervik

Peter Vinnervik

Universitetsdjunkt med inriktning mot skolans digitalisering. 

Fil. dr. i pedagogiskt arbete med inriktning mot teknik.

Canvas-coach för medicinsk och teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 3
Anknytning
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Jag arbetar företrädesvis med lärarutbildning/lärarfortbildning i frågor som gäller skolans digitalisering.

Under höstterminen 2021 arbetar jag deltid vid UPL och hjälper till i samband med universitetets övergång till en ny digital lärmiljö (Canvas). Mitt huvuduppdrag är att stödja medicinsk och teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Hösten 2021 försvarade jag min avhandling i pedagogiskt arbete med inriktning mot teknik som heter "När lärare formar ett nytt ämnesinnehåll - Intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i undervisningen". Mitt forskningsintresse handlar om skolans digitalisering och programmering i teknikämnet mer specifikt. Jag är del av forskningsmiljön UmSER vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

The Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN), Virtual/Aarhus, June 1-2, 2021
Vinnervik, Peter; Bungum, Berit
International journal of technology and design education
Vinnervik, Peter
NFSUN Trondheim 2017: Synopsis Book : 246-247
Stoor, Markus; Voll, Liv Oddrun; Vinnervik, Peter
Proceedings of IADIS Mobile Learning 2012, IADIS Press 2012 : 147-156
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Lindwall, Krister; et al.
Games Learning Society 7.0, Madison, WI, USA
Marklund, Leif; Vinnervik, Peter
Games Learning Society Conference, GLS 5.0
Marklund, Leif; Vinnervik, Peter
Transfusion and apheresis science, Elsevier 2006, Vol. 34, (3) : 259-262
Stegmayr, Bernd; Klingstedt, Jonas; Grahn, Bengt Erik; et al.