"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Peter Vinnervik

Pedagogisk utvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).

Fil. dr. i pedagogiskt arbete med inriktning mot teknik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Jag arbetar vid UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) som pedagogisk utvecklare. I arbetet ingår att verka för utveckling av undervisning som främjar lärande och jag medverkar både i UPLs högskolepedagogiska kurser och i olika utvecklingsprojekt (bl a om examination och AI i utbildning). I mitt uppdrag ingår även att hjälpa universitetspersonal i frågor som berör användningen av de tjänster för e-lärande som UPL förvaltar (Canvas, Umu Play, Zoom m fl). 

Jag har mångårig erfarenhet av undervisning och utvecklingsarbete vid universitetet när det gäller lärarutbildning/lärarfortbildning och frågor som gäller digitalisering av undervisning för lärande i såväl skola som högre utbildning.

Min avhandling i pedagogiskt arbete med inriktning mot teknik handlar om skolväsendets digitalisering, och mer specifikt om förutsättningar och konsekvenser av införandet av programmering i grundskolans teknikämne. I ett vidare perspektiv handlar mitt avhandlingsarbete om utbildningsreformer och lärares reformarbete, oberoende av skolform. Jag är del av forskningsmiljön UmSER vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD).

Journal of Computers in Education, Springer 2023, Vol. 10 : 237-271
Vinnervik, Peter
Programming and computational thinking in technology education: Swedish and international perspectives, Leiden: Brill Academic Publishers 2023 : 173-195
Vinnervik, Peter
International journal of technology and design education, Springer 2023, Vol. 33, (4) : 1449-1470
Vinnervik, Peter
International journal of technology and design education, Springer 2022, Vol. 32 : 213-242
Vinnervik, Peter
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo: Universitetet i Oslo 2022, Vol. 18, (3) : 384-400
Vinnervik, Peter; Bungum, Berit
Programmering i skolmatematiken: möjligheter och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 159-175
Vinnervik, Peter
The Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN), Virtual/Aarhus, June 1-2, 2021
Vinnervik, Peter; Bungum, Berit
Science Education in the light of Global Sustainable Development - trends and possibilities: Proceedings of the 13th Nordic Research Symposium on Science Education, Aarhus: 2021 : 193-201
Vinnervik, Peter; Bungum, Berit
NFSUN Trondheim 2017: Synopsis Book : 246-247
Stoor, Markus; Voll, Liv Oddrun; Vinnervik, Peter
Proceedings of IADIS Mobile Learning 2012, IADIS Press 2012 : 147-156
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Lindwall, Krister; et al.
Games Learning Society 7.0, Madison, WI, USA
Marklund, Leif; Vinnervik, Peter
Games Learning Society Conference, GLS 5.0
Marklund, Leif; Vinnervik, Peter
Transfusion and apheresis science, Elsevier 2006, Vol. 34, (3) : 259-262
Stegmayr, Bernd; Klingstedt, Jonas; Grahn, Bengt Erik; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

5 september 2016 till 28 februari 2021