Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Umeå Science Education Research (UmSER)

Inom forskningsmiljön UmSER (Umeå Science Education Research) arbetar forskare från flera institutioner med forskning om undervisning och lärande inom naturvetenskap och teknik. Vi har en lång tradition av forskarutbildning i Ämnesdidaktik och Pedagogiskt arbete, båda med inriktning mot naturvetenskap och teknik.

Sedan 2004 har 15 doktors- och två licentiatavhandlingar producerats och 2019 har vi sex aktiva doktorander. Forskningen syftar till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus och identitet samt motivation och attityder har för lärande i och intresse för naturvetenskap och teknik. Forskningen gäller elever, studenter och lärare och innefattar allt från förskola till universitet. Forskningen är praktiknära och är angelägen för lärare.

Forskningsledare

Seminarieledare

Mer information

Umeå Science Education Research

UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola