"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Petra Sandberg

Jag är biträdande lektor i psykologi och forskar om träning av minnesfunktioner över livsspannet, från skolelever till äldre. Jag är även involverad i projekt som rör människans luktsinne.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, BET. A. 2118 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som biträdande universitetslektor vid institutionen för psykologi. Min forskning handlar om träning av minne – dels ett app-baserat minnesträningsprogram för unga och äldre vuxna, och dels tillämpning av minnestekniker i skolan.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör sig kring det som brukar kallas kognitiv plasticitet, med huvudfokus på träning av minnesförmåga. En åldrande befolkning globalt medför att fler personer kommer att drabbas av försämrat minne och demenssjukdomar. Att hitta sätt att stärka minnesförmåga skulle kunna leda till stora vinster på så väl samhälls- som individnivå. Minnesforskning är också högaktuellt för utbildningsväsendet för att bland annat utvärdera effekter av olika lärstrategier.

Huvudfokus i mina nuvarande projekt är hur man genom träning av minnesstrategier kan stärka minnesfunktion, särskilt hos äldre men även yngre. Minnesstrategierna är desamma som de som tävlar i minne använder för att minnas stora mängder information.

Detta studerar vi dels via en app för smarta telefoner där deltagarna får lära sig en strategi för minnesinkodning och sedan träna tekniken i ett minnesspel, dels i ett samarbetsprojekt med en svensk skola där vi undersöker effekter av att lära sig och att tillämpa minnestekniker inom ramen för en kurs på gymnasiet.

Jag är även involverad i projekt som handlar om kognitiva effekter hos personer med så kallad kemisk intolerans, det vill säga att få symptom av (ofta) luktande kemiska exponeringar vid en nivå som ligger under av det som de flesta reagerar på, och vad som ligger bakom det.

Jag disputerade 2014 med en avhandling om träning av exekutiva funktioner och episodiskt minne för unga och äldre. Efter disputation arbetade jag inom projekt i hälsopsykologi med ett särskilt fokus på luktsinnet. Jag har även arbetat som post doc på Centum för demografi och åldrandeforskning (CEDAR), samt Umeå Centrum för Funktionell Hjärnavbildnig (UFBI). Jag har undervisat inom områdena neuropsykologi, sensorik, kognitiv psykologi, biologisk psykologi, utvecklingspsykologi, etik, samt databassökning och referenshantering.

Journal of Cognitive Enhancement, Springer Nature 2023, Vol. 7, (3-4) : 159-172
Sandberg, Petra; Boraxbekk, Carl-Johan; Zogaj, Idriz; et al.
The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, Oxford University Press 2021, Vol. 76, (4) : 681-691
Sandberg, Petra; Boraxbekk, Carl-Johan; Zogaj, Idriz; et al.
i-Perception, Sage Publications 2020, Vol. 11, (6)
Andersson, Linus; Sandberg, Petra; Åström, Elisabeth; et al.
Chemical Senses, Oxford University Press 2018, Vol. 43, (2) : 129-134
Andersson, Linus; Sandberg, Petra; Olofsson, Jonas K.; et al.
Chemical Senses, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 42, (2) : E26-E26
Andersson, Linus; Claeson, Anna-Sara; Sandberg, Petra
Neuropsychological rehabilitation (Print), Vol. 26, (5-6) : 742-760
Sandberg, Petra; Rönnlund, Michael; Derwinger-Hallberg, Anna; et al.
Neuropsychological rehabilitation (Print), Vol. 26, (5-6) : 761-782
Sandberg, Petra; Stigsdotter Neely, Anna
Aging, Neuropsychology and Cognition, Taylor & Francis 2014, Vol. 21, (5) : 577-605
Sandberg, Petra; Rönnlund, Michael; Nyberg, Lars; et al.
Journal of Psychophysiology, Vol. 27, (Supplement 1) : 69-70
Stigsdotter Neely, Anna; Sehlstedt, I; Ekman, Urban; et al.