Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Petra Sandberg

Petra Sandberg

Jag forskar om kognitiv träning över livsspannet, med huvudfokus på episodiskt minne och minnesstrategier. Jag är även involverad i projekt som rör människans luktsinne.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör vid Institutionen för strålningsvetenskaper
Plats
10c, Målpunkt E03, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som postdoktor till Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) Enhet: Grupp Lars Nyberg
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som post doc inom kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för strålningsvetenskaper. Jag är även affilierad till Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI). För tillfället arbetar jag i huvudsak med ett projekt där vi undersöker effekterna av ett app-baserat minnesträningsprogram.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör sig kring det som brukar kallas kognitiv plasticitet, med huvudfokus på träning av minnesförmåga. Många av mina frågor utgår från det faktum att andelen i befolkningen som är över 65 år kommer att fördubblas mellan åren 2015 och 2050. Det i sin tur medför att fler personer kommer att drabbas av försämrat minne och demenssjukdomar. Att hitta sätt att stärka minnesförmåga och kanske till och med skjuta på debut av demenssymptom skulle kunna leda till stora vinster på så väl samhälls- som individnivå.

Huvudfokus i mina nuvarande projekt är hur man genom träning av en minnesstrategi kan stärka minnesfunktion, särskilt hos äldre men även yngre. Minnesstrategin bygger på visualisering och är densamma som minnesatleter använder för att minnas stora mängder information. Detta studerar vi via en app för smarta telefoner. Appen är framtagen av forskare inom kognitiv neurovetenskap i samarbete med svenska minnesförbundets förbundskapten, samt Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS). I appen får deltagarna först lära sig en strategi för minnesinkodning som bygger på att visualisera information som man vill minnas. Sedan får de träna på att använda minnesstrategien i ett minnesspel i appen. Om du vill läsa mer om studien -- gå till www.loci.umu.se. Anmälan till studien är nu stängd.

Jag disputerade 2014 och har sedan dess arbetat på Institutionen för psykologi som vikarierande lektor och som post doc inom hälsopsykologi med ett särskilt fokus på luktsinnet innan jag påbörjade min nuvarande anställning. Jag har även arbetat på Centum för demografi och åldrandeforskning (CEDAR). Under tiden för min forskarutbildning var jag även ansluten till forskarskolan inom befolkningsdynamik och offentlig politik. Jag har undervisat inom områdena neuropsykologi, sensorik, kognitiv psykologi, biologisk psykologi, utvecklingspsykologi, etik, samt databasökning och referenshantering.

The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, Oxford University Press 2021, Vol. 76, (4) : 681-691
Sandberg, Petra; Boraxbekk, Carl-Johan; Zogaj, Idriz; et al.
i-Perception, Sage Publications 2020, Vol. 11, (6)
Andersson, Linus; Sandberg, Petra; Åström, Elisabeth; et al.
Chemical Senses, Oxford University Press 2018, Vol. 43, (2) : 129-134
Andersson, Linus; Sandberg, Petra; Olofsson, Jonas K.; et al.
Chemical Senses, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 42, (2) : E26-E26
Andersson, Linus; Claeson, Anna-Sara; Sandberg, Petra
Neuropsychological rehabilitation (Print), Vol. 26, (5-6) : 742-760
Sandberg, Petra; Rönnlund, Michael; Derwinger-Hallberg, Anna; et al.
Neuropsychological rehabilitation (Print), Vol. 26, (5-6) : 761-782
Sandberg, Petra; Stigsdotter Neely, Anna
Aging, Neuropsychology and Cognition, Taylor & Francis 2014, Vol. 21, (5) : 577-605
Sandberg, Petra; Rönnlund, Michael; Nyberg, Lars; et al.
Journal of Psychophysiology, Vol. 27, (Supplement 1) : 69-70
Stigsdotter Neely, Anna; Sehlstedt, I; Ekman, Urban; et al.