Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Petter Fjällström

Petter Fjällström

Jag är Doktorand med inriktning mot Standardiserade vårdförlopps påverkan på tillgång till cancervård med fokus på primärvårdens organisation. I grunden är jag specialistsjuksköterska inom demensvård.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskar om hur standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervård påverkar primärvårdens organisering och personal samt patienters tillgång till vård i norra Sverige. Jag undersöker hur och om primärvårdens organisationen påverkas av SVF ur olika perspektiv: Hur ledare och beslutsfattare förmedlar SVF i primärvårdens organisation; om tid till diagnos för patienter med kolorektal cancer skiljer sig före och efter införandet av SVF; hur primärvårdens organisation anpassar sina arbetsrutiner enligt SVF; samt vad sjuksköterskor och läkare har för erfarenheter av SVFs påverkan när de möter patienter i primärvården.

BMC Health Services Research, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Fjällström, Petter; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt