"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Petter Fjällström

Petter Fjällström

Jag är Doktorand och undersöker införandet av SVF i primärvårdens organisation samt dess påverkan på tillgång till cancervård. I grunden är jag specialistsjuksköterska inom demensvård.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vår forskargrupp utforskar införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) i norra Sverige, med ett särskilt fokus på primärvården, samt dess påverkan på organisationens samverkan, rutiner, personal samt patienters tillgång till vård. Vi undersöker hur och om primärvårdens organisation påverkas av SVF ur olika perspektiv: hur hälso- och sjukvårdens organisation samverkar och förmedlar SVF till primärvården;  hur primärvården anpassar sina arbetsrutiner enligt SVF; samt om tid till diagnos för patienter med kolorektal cancer skiljer sig före och efter införandet av SVF;vad primärvårdens sjuksköterskor och läkare har för erfarenheter av att använda SVF och dess påverkan på mötet med patienter.

BMC Health Services Research, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Fjällström, Petter; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
European Journal of Cancer Care, John Wiley & Sons 2022, Vol. 31, (6)
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Hörnsten, Carl; Lilja, Mikael; et al.
Ca-PRI Online Conference 2021: Abstracts : 55-55
Fjällström, Petter; Hajdarevic, Senada; Coe, Anna-Britt; et al.
Annals of Oncology, Elsevier 2021, Vol. 32, (Supplement 5) : S1277-S1277
Fjällström, Petter; Hajdarevic, Senada; Coe, Anna-Britt; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt