"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Petter Fjällström

Jag är Doktorand och utforskar införandet av SVF i cancervården med ett särskilt fokus på primärvårdens organisation. I grunden är jag specialistsjuksköterska inom demensvård.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

OrcidID

Vår forskargrupp utforskar införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) i sjukvårdssystemet, med ett särskilt fokus på primärvården, samt dess påverkan på samverkan, rutiner, personalen samt patienters tillgång till vård. Vi undersöker hur och om primärvårdens organisation påverkas av SVF ur olika perspektiv: hur hälso- och sjukvårdens organisation på olika nivåer samverkar vid införandet av SVF till primärvården; hur primärvården anpassar sina arbetsrutiner vid införandet av SVF; vad primärvårdens sjuksköterskor och läkare har för erfarenheter av att hantera symtom som kan vara cancer efter införandet av SVF; samt om tid till diagnos för patienter med kolonrektal cancer skiljer sig före och efter införandet av SVF.

Health Research Policy and Systems, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 21, (1)
Fjällström, Petter; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2023, Vol. 41, (3) : 287-296
Fjällström, Petter; Hörnsten, Carl; Lilja, Mikael; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Fjällström, Petter; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
European Journal of Cancer Care, John Wiley & Sons 2022, Vol. 31, (6)
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Hörnsten, Carl; Lilja, Mikael; et al.
Ca-PRI Online Conference 2021: Abstracts : 55-55
Fjällström, Petter; Hajdarevic, Senada; Coe, Anna-Britt; et al.
Annals of Oncology, Elsevier 2021, Vol. 32, (Supplement 5) : S1277-S1277
Fjällström, Petter; Hajdarevic, Senada; Coe, Anna-Britt; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt