"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Philip Jerand

Staff scientist i arkeologi, specialiserad på geoarkeologi.

Kontakt

E-post
Plats
A, Humanisthuset, HUM.F.130 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Arkeologi
Anknytning
Staff scientist vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Arkeologi

Jag är anställd som staff scientist i arkeologi. Mina arbetsuppgifter innefattar undervisning, forskning och uppdragsversamhet på det Miljöarkeologiska laboratoriet. Min forskning är primärt riktad mot geoarkeologi och analyser av jord och sediment.

Jag har en kandidatexamen i arkeologi och en masterexamen i miljöarkeologi och disputerade inom arkeologi med miljöarkeologisk inriktning 2023. Min bakgrund är inom uppdragsarkeologi, där jag arbetat hos museer och företag i Norrland, Västsverige och i norra och västra Norge. Jag har även arbetat med kulturmiljöfrågor vid myndigheter i både Norge och Sverige.

Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2023-018
Eriksson, Samuel; Jerand, Philip
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2023-040
Jerand, Philip; Eriksson, Samuel
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2023-047
Jerand, Philip; Eriksson, Samuel
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2023-039
Jerand, Philip; Eriksson, Samuel
Arctic, Antarctic and Alpine research, Taylor & Francis 2023, Vol. 55, (1)
Jerand, Philip; Klaminder, Jonatan; Linderholm, Johan
Umeå: Umeå University 2023
Jerand, Philip; Lillie, Malcolm C.; Fergusson, Andrew
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2023-007
Linderholm, Johan; Eriksson, Samuel; MacPhail, Richard; et al.
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2022-023
Eriksson, Samuel; Jerand, Philip
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2020-016
Jerand, Philip
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2020-017
Jerand, Philip; Sjölander, Mattias
In search of hearths: a book in memory of Sven-Donald Hedman, Helsinki: The Finnish Antiquarian Society 2019 : 31-39
Jerand, Philip; Linderholm, Johan
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2018-027
Jerand, Philip
Journal of Archaeological Science: Reports, Elsevier 2016, Vol. 5 : 361-373
Jerand, Philip; Linderholm, Johan; Hedman, Sven-Donald; et al.
Arkeologi i Tanums världsarv: åttatusen år I Tanum utifrån sex arkeologiska undersökningar för väg E6, Uddevalla: Bohusläns museums förlag 2016 : 147-165
Svedberg, Stig; Jerand, Philip; Linderholm, Johan
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2014-007
Linderholm, Johan; Jerand, Philip
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2014-008
Linderholm, Johan; Jerand, Philip
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2012-012
Jerand, Philip; Linderholm, Johan
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2010-002
Jerand, Philip; Grabowski, Radoslaw
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2009-016
Linderholm, Johan; Lago, Marie; Jerand, Philip
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2009-017
Linderholm, Johan; Lago, Marie; Jerand, Philip
Jerand, Philip; Klaminder, Jonatan; Linderholm, Johan

Utöver min forskning är jag även involverad i den undervisning som bedrivs inom arkeologiämnet vid Umeå universitet. Jag undervisar i kurser på grundnivå i det campusbaserade arkeologiprogrammet och i ämnets internetkurser. Jag har framför allt varit involverad i de kursmoment som berör mesolitikum och neolitikum i Skandinavien och Norrland. Övrig undervisning inkluderar bland annat miljöarkeologi och laborativt arbete, miljöarkeologi – hållbarhet och kulturmiljövård samt miljöarkeologisk fält- och labbmetodik på masterprogrammet.