"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Philip Jerand

Jag är doktorand i arkeologi och forskar om mobilitet och rumslig organisering på boplatser via arkeologiska och etnografiska källor i kombination med kemiska, fysikaliska och spektrala analyser.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Arkeologi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.F.130 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är sedan hösten 2016 doktorand i arkeologi vid Umeå universitet och institutionen för idé- och samhällsstudier. Min forskning har en miljöarkeologisk inriktning vilket betyder att jag även använder mig av naturvetenskapliga metoder för att studera människans historia och förhistoria.

Jag är särskilt intresserad av samisk arkeologi och tidig rendrift och i min forskning fokuserar jag på mobilitet och rumsligt organisering vid samiska boplatser med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Utöver arkeologisk information, såsom fynd och fornlämningar, använder jag mig av etnografiska källor som beskriver levnadsförhållanden och rumslig organisering, samt kemiska, fysikaliska och spektrala analyser för att bland annat undersöka hur mänskliga aktiviteter och naturliga processer påverkat jord och sediment.

I mitt doktorandprojekt arbetar jag med samiska boplatser belägna i Västerbotten, Norrbotten och norska Finnmark. Under 2019 undersökte jag, tillsammans med kollegor från institutionen, två samiska boplatser belägna i fjällnära miljöer. Just nu arbetar jag med att analysera det insamlade materialet från dessa två platser.

Jag har en kandidatexamen i arkeologi och en masterexamen i miljöarkeologi. Min bakgrund är inom uppdragsarkeologi, där jag arbetat hos museer och företag i Norrland, Västsverige och i norra och västra Norge. Jag har även arbetat med kulturmiljöfrågor vid myndigheter i både Norge och Sverige.

Umeå: Umeå University 2023
Jerand, Philip; Lillie, Malcolm C.; Fergusson, Andrew
In search of hearths: a book in memory of Sven-Donald Hedman, Helsinki: The Finnish Antiquarian Society 2019 : 31-39
Jerand, Philip; Linderholm, Johan
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2018-027
Jerand, Philip
Journal of Archaeological Science: Reports, Elsevier 2016, Vol. 5 : 361-373
Jerand, Philip; Linderholm, Johan; Hedman, Sven-Donald; et al.
Arkeologi i Tanums världsarv: åttatusen år I Tanum utifrån sex arkeologiska undersökningar för väg E6, Uddevalla: Bohusläns museums förlag 2016 : 147-165
Svedberg, Stig; Jerand, Philip; Linderholm, Johan
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2014-007
Linderholm, Johan; Jerand, Philip
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2014-008
Linderholm, Johan; Jerand, Philip
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2010-002
Jerand, Philip; Grabowski, Radoslaw
Jerand, Philip; Klaminder, Jonatan; Linderholm, Johan

Utöver min forskning är jag även involverad i den undervisning som bedrivs inom arkeologiämnet vid Umeå universitet. Jag undervisar i kurser på grundnivå i det campusbaserade arkeologiprogrammet och i ämnets internetkurser. Jag har framför allt varit involverad i de kursmoment som berör mesolitikum och neolitikum i Skandinavien och Norrland. Övrig undervisning inkluderar bland annat miljöarkeologi och laborativt arbete, miljöarkeologi – hållbarhet och kulturmiljövård samt miljöarkeologisk fält- och labbmetodik på masterprogrammet.