"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Philip Jerand

Ett spektrum av boplatser – en miljöarkeologisk studie av rumslig organisering och markanvändning vid bosättningar i norra Skandinavien

Doktorandprojekt Genom att kombinera flera metoder, som studerar och analyserar fysiska lämningar och immateriella egenskaper i jord och sediment, undersöks rumslig organisering vid samiska boplatser från järnålder och framåt.

Projektet innefattar studier av förhistoriska och historiska samiska boplatser i de nordliga delarna av Norge och Sverige. Boplatserna är belägna på olika altituder och i blandade miljöer. Från den skogbeklädda Pasvikdalen i norska Finnmark till fjällområdet i Tärna i Västerbotten. Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt appliceras där kemiska, fysikaliska och spektrala analyser av jord och sediment kombineras med etnografiska källor och arkeologiskt material. Forskningsfrågorna berör etnoarkeologi, markanvändning, rumslig organisering, metodutveckling och jordmånsbildning

Projektansvarig

Philip Jerand
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 38

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-08-29 2020-07-22

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi, Geovetenskap
Senast uppdaterad: 2020-01-09