"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rickard Sjöberg

Jag är docent och överläkare i Neurokirurgi vid Norrlands Universitetssjukhus samt docent i Medicinsk Psykologi. Min forskargrupp är inriktad på hjärntumörer.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Plats
Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Klinisk vetenskap Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Neurovetenskaper
Anknytning
Adjungerad universitetslektor (tjänstledig) vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Neurovetenskaper

Jag är överläkare i Neurokirurgi vid Norrlands Universitetssjukhus. Kliniskt är jag fokuserad på gliomkirurgi med särskilt intresse för pre- och per-operativ kartläggning av hjärnfunktion, exempelvis vid vakenkraniotomier.

Exempel på forskningsområden:

  • mekanismer för kortikal reorganisation efter kirurgi, inklusive vid kirurgi i supplementära motor arean
  • neurokirurgiska tillstånds molekylära dynamik.
  • psykologiska och neuropsykologiska aspekter på neurokirurgiska tillstånd

Jag har också en bakgrund inom, och ett fortsatt intresse för, psykologisk forskning och tillämpning av sådan forskning i klinisk verksamhet och på samhällsfrågor.

Neuro-Oncology Practice, Oxford University Press 2024, Vol. 11, (2) : 125-131
Edström, Sonja; Numan Hellquist, Barbro; Sandström, Maria; et al.
American Journal of Epidemiology
Malmberg, Charlotte; Numan Hellquist, Barbro; Sadanandan, Sajna Anand; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2023, Vol. 120
Bartek, Jiri; Nittby-Redebrandt, Henrietta; Sjöberg, Rickard L.; et al.
Dagens Nyheter
Lindsten, Hans; Lindvall, Peter; Sjöberg, Rickard L
Acta Neurochirurgica, Springer 2023, Vol. 165, (10) : 2737-2745
Sjöberg, Rickard L.
Neuro-Oncology, Oxford University Press 2022, Vol. 24, (9) : 1454-1468
Björkblom, Benny; Wibom, Carl; Eriksson, Maria; et al.
Neurosurgery, Lippincott Williams & Wilkins 2022, Vol. 91, (5) : 790-798
Johansson, Conny; Koskinen, Lars-Owe D.; Sjöberg, Rickard L.; et al.
Lund: Studentlitteratur AB 2022
Larsson, Anneli S.; Sjöberg, Rickard L
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2022, (15-16)
Sjöberg, Rickard L
Barnförhör: att få vetenskap och juridik att fungera i praktiken, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 47-56
Sjöberg, Rickard L.
Barnförhör: att få vetenskap och juridik att fungera i praktiken, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 19-33
Sjöberg, Rickard L.
Barnförhör: att få vetenskap och juridik att fungera i praktiken, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 35-46
Sjöberg, Rickard L.
British Journal of Neurosurgery, Taylor & Francis 2022, Vol. 36, (3) : 323-328
Sjöberg, Rickard L.
Advokaten, Stockholm: Sveriges advokatsamfund 2022, Vol. 88, (7) : 40-44
Sjöberg, Rickard L; Larsson, Anneli S.
Neuro-Oncology Practice, Oxford University Press 2021, Vol. 8, (6) : 706-717
Munkvold, Bodil K. R.; Solheim, Ole; Bartek, Jiri; et al.
Acta Neurochirurgica, Springer 2021, Vol. 163, (5) : 1229-1237
Sjöberg, Rickard L
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2021, Vol. 10, (4)
Stålnacke, Mattias; Bergenheim, A. Tommy; Sjöberg, Rickard L.
Onkologi i Sverige, Pharma Industry Publishing AB 2020, (5) : 16-22
Sjöberg, Rickard L.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 142, (3) : 216-220
Stålnacke, Mattias; Solowska, Karolina; Bergenheim, Tommy; et al.
Washington Post, Washington DC: Nash Holdings LLC. 2019 : B3-B3
Sjöberg, Rickard L.
Neuropsychologia, Elsevier 2019, Vol. 129 : 141-145
Sjöberg, Rickard L.; Stålnacke, Mattias; Andersson, Micael; et al.
Journal of Neuro-Oncology, Springer 2019, Vol. 145, (2) : 287-294
Sjöberg, Rickard L; Wu, Wendy Yi-Ying; Dahlin, Anna M.; et al.
Neurocase, Routledge 2017, Vol. 23, (1) : 84-87
Philipsson, Johanna; Sjöberg, Rickard L.; Yelnik, Jerome; et al.
American Psychologist, Vol. 72, (7) : 703-704
Sjöberg, Rickard L
Experimental and clinical endocrinology & diabetes, Vol. 124, (9) : 529-534
Tikkanen, R.; Saukkonen, T.; Fex, M.; et al.
Journal of Psychiatric Research, Vol. 81 : 79-86
Tikkanen, Roope; Saukkonen, Tero; Fex, Malin; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2015, Vol. 112, (18-19)
Sjöberg, Rickard L
Neurocritical Care, Springer 2015, Vol. 23, (2) : 225-232
Sjöberg, Rickard L.; Bergenheim, Tommy; Mörén, Lina; et al.
Neurocase, Vol. 21, (5) : 601-606
Sjöberg, Rickard L.; Häggström, Björn; Philipsson, Johanna; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 55, (1) : 1-9
Lindholm, Torun; Sjöberg, Rickard; Memon, Amina
European Child and Adolescent Psychiatry, Berlin Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2014, Vol. 23, (4) : 207-217
Nilsson, Kent W.; Sonnby, Karin; Nordquist, Niklas; et al.
World Neurosurgery, Vol. 80, (6) : e245-e253
Blomstedt, Patric; Sjöberg, Rickard L; Hansson, Maja; et al.
Stereotactic and Functional Neurosurgery, S. Karger 2013, Vol. 91, (1) : 24-29
Fytagoridis, Anders; Sjöberg, Richard; Åström, Mattias; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Vol. 126, (5) : 324-328
Koskinen, Lars-Owe D.; Blomstedt, Patric; Sjöberg, Rickard L.
Journal of the International Neuropsychological Society, Cambridge University Press 2012, Vol. 18, (3) : 606-611
Sjöberg, Richard L; Lidman, Elin; Häggström, Björn; et al.
Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 123, (1) : 4-11
Blomstedt, Patric; Sjöberg, Richard; Hansson, Maja; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, Oxford: Blackwell 2011, Vol. 52, (5) : 411-419
Sjöberg, Richard L; Blomstedt, Patric
Psychiatry Research, Vol. 185, (3)
Tikkanen, Roope; Auvinen-Lintunen, Laura; Ducci, Francesca; et al.
Biological Psychiatry, Vol. 67, (4)
Schwandt, Melanie L; Lindell, Stephen G; Sjöberg, Rickard L; et al.
Läkartidningen, Vol. 107, (13-14)
Sjöberg, Rickard L
Central European Journal of Public Health, Vol. 17, (1)
Andersson, Per; Sjöberg, Rickard L; Ohrvik, John; et al.
Journal of Pediatric Psychology, Vol. 34, (2)
Lindholm, Torun; Sjöberg, Rickard L; Pedroletti, Christophe; et al.
Journal of neural transmission, Vol. 116, (3)
Nilsson, Kent W; Sjöberg, Rickard L; Leppert, Jerzy; et al.
Läkartidningen, Vol. 106, (42)
Sjöberg, Rickard L
Nordic Journal of Psychiatry, Vol. 63, (6)
Sjöberg, Rickard L; Lindholm, Torun
Läkartidningen, Vol. 106, (4)
Sjöberg, Rickard L; Lindholm, Torun
Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Vol. 33, (3)
Tikkanen, Roope; Sjöberg, Rickard L; Ducci, Francesca; et al.
Läkartidningen, Vol. 106, (11)
Wallsten, Tuula; Kjellin, Lars; Sjöberg, Rickard L

Forskargrupper

Forskningsledare
Rickard Sjöberg

Forskningsprojekt

1 januari 2022 till 31 december 2025
Kan den fria viljan opereras bort?

SMA , den supplementära motorarean i hjärnan, verkar snarare vara den fria viljans redskap än dess regissör.

Rickard Sjöberg: Kirurgi i hjärnan

Om området SMA i hjärnan styr upplevelsen av vilja, försvinner den då när SMA opereras bort?

"Betydelsefulla upptäckter väntar ofta i glappet mellan olika discipliner"

Rickard L Sjöberg rör sig mellan skilda akademiska ämnen men menar att steget mellan dem inte är så långt.