Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Robert Eckeryd

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent (tjänstledig) vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet, 43
Skrifter utgivna av Johan Nordlandersällskapet, 33
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, 85:B
Linder, Johan Anders
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, 85:A
Linder, Johan Anders
Historiska studier: skrifter från Umeå universitet, 14
Eckeryd, Robert
Journal of Northern Studies, Umeå: 2015, Vol. 9, (2) : 100-108
Karlgren, Stina; Eckeryd, Robert; Edlund, Lars-Erik
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2014, (3-4) : 29-52
Eckeryd, Robert