"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Robert Eckeryd

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Krigsmaskineriet: kriget, förutsättningarna och konsekvenserna ca 1780-1820, Oravais: Oravais historiska förening 2023 : 275-304
Eckeryd, Robert
Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet
Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet, 2022
Skrifter utgivna av Johan Nordlandersällskapet, 33
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, 85:B
Linder, Johan Anders
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2020
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2020
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, 85:A
Linder, Johan Anders
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2019
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2019
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2018
Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2018
Historiska studier: skrifter från Umeå universitet, 14
Eckeryd, Robert
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2017
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2016
Journal of Northern Studies, Umeå: 2015, Vol. 9, (2) : 100-108
Karlgren, Stina; Eckeryd, Robert; Edlund, Lars-Erik
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2014, (3-4) : 29-52
Eckeryd, Robert