"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rolf Hugoson

Jag har bland annat forskat om (1) kulturpolitik, (2) diplomati och konflikt, (3) stadshistoria. Policyanalys är ett viktigt verktyg. Hösten 2021 är jag Principal Investigator i projektet SOLH.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 02 23 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Två teoretiska teman präglar min forskning: policyanalys och retorisk teori. Ur empirisk synvinkel finns fyra ämnesområden: (1) kulturpolitik, (2) diplomati och konflikt, (3) stadshistoria, (4) vetenskaplig samverkan särskilt inom området hälsa- och biovetenskaper.

I likhet med många policyanalytiker vill jag förklara ett visst policyfält: mina publikationer handlar om kulturpolitik, om militär utbildning, om kommunal politik och förvaltning. I varje sammanhang urskiljs problem och lösningar genom att aktörer kommunicerar med varandra. Studier av språkbruk gör det enklare att begripa hur aktörers handlingsutrymme konstrueras. Det är återkommande forskningsfråga om vi i ett visst sammanhang kan urskilja nya sätt att begripa världen, eller om vi förblir bundna av gamla idéer.

I min forskning framträder också retorisk teori som en form av politisk teori. Utgångspunkten är här att politiska aktörer använder språket inte bara för att informera eller desinformera, utan för att skapa ordning och även på andra sätt utöva makt. Den politiska teorin är en statsvetenskaplig underdisciplin, som innefattar studiet av ideologier, men även reflektion över ontologiska grunder för politik och förvaltning. Det sker ju gärna med hänvisning till äldre och nyare tänkare.

Urban life in Nordic countries, London: Routledge 2024 : 237-259
Hugoson, Rolf
Medusa. Svensk tidskrift för antiken, Stockholm: Tidskriften Medusa 2023, Vol. 43, (4) : 19-26
Hugoson, Rolf
Umeå: Support Office Life Sciences; Umeå universitet 2022
Hugoson, Rolf
Västerbotten förr & nu
Hugoson, Rolf
War and semiotics: signs, communication systems, and the preparation, legitimization, and commemoration of collective mass violence, Routledge 2021 : 301-320
Hugoson, Rolf
Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 122, (2) : 183-202
Hugoson, Rolf
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2020, Vol. 140, (1) : 174-175
Hugoson, Rolf
Transforming cities: paradigms and potentials of urban development within the "European Capital of Culture", Hildesheim: Georg Olms Verlag AG 2019 : 133-142
Hugoson, Rolf
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2019, Vol. 121, (1) : 111-116
Hugoson, Rolf
What's new in the new Europe?: redefining culture, politics, identity, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego 2019 : 103-111
Hugoson, Rolf
Contributions to the History of Concepts, New York: Berghahn Books 2019, Vol. 14, (2) : 46-66
Hugoson, Rolf
Umeå: Umeå kommunfullmäktige 2016
Hugoson, Rolf
Culture and Sustainability in European Cities: Imagining Europolis, Routledge 2015 : 112-124
Hugoson, Rolf
Militärhistorisk Tidskrift, Försvarshögskolan 2013 : 35-64
Hugoson, Rolf
Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012, Sveriges kommuner och landsting 2012 : 132-146
Hugoson, Rolf
Kulturens kraft för regional utveckling, Stockholm: SNS Förlag 2010 : 356-375
Hugoson, Rolf
Västerbotten, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2010, (1) : 62-67
Hugoson, Rolf
Historier: Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet 2009 : 137-146
Hugoson, Rolf
CERUM Working Paper, 89
Hugoson, Rolf
CERUM Working Paper, 88
Hugoson, Rolf
Kriegserfahrung und nationale Identität in Europa nach 1945:: Erinnerung, Säuberungsprozesse und nationales Gedächtnis zwischen Mythos und Wahrheit
Hugoson, Rolf
Svenska Dagbladet 2006
Hugoson, Rolf
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 1
Hugoson, Rolf

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar bland annat på kurser som handlar om policyanalys, politik och arbetsmarknad, värdegrund, samt handleder och examinerar C-uppsatser.

Publicerad: 21 jun, 2022