"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kommuner, regioner, offentlig verksamhet

Forskargrupp Forskargruppen Kommuner, regioner, offentlig verksamhet undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras. Studier sker av offentlig verksamhet på lokal, regional och central nivå samt i vad mån och hur dessa samspelar. Analyser sker utifrån olika teoretiska och metodologiska angreppssätt och omfattar såväl förhållanden i Sverige som andra länder i jämförande belysning samt av genusaspekter av offentlig verksamhet.

Under senare år har större forskningsprojekt bl.a. handlat om demokrati och politiska institutioner i stadsregioner, medborgarperspektiv på försöken att bilda nya regioner i Norrland, marknadsstyrningens konsekvenser för pensionärsorganisationer och äldreomsorg, rädsla och otrygghet i offentliga miljöer, män och kvinnor i lokalpolitiken, delaktighet i stadskultur, flyktingmottagande i små kommuner i Västerbotten och Västernorrland samt hur och i vad mån myndigheter samverkar kring krishantering. Studier sker också gärna i internationell jämförande belysning. Forskningsresultat presenteras på nationella och internationella konferenser och publiceras i ansedda tidskrifter och böcker.

Johanna Karlsson Bazarschi undersöker svenska kommuners prioriteringar, handlingsutrymme och transformationsförmåga i snittytan mellan krisberedskap och höjd beredskap.

Linn Antonsson

Linda Jervik Steen

Paul Schmidt 

Pax Nordica

Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Sedan 1994 har Pax Nordica bjudit in till diskussion om den säkerhetspolitiska situationen och hållbarheten i nordligaste Europa som på olika sätt påverkar Sverige.

Pax Nordica 2023: Sammanhållning på Artiska flanken! Nato, EU och Sverige

Pax Nordica 2019: Säkerhet i ett nationernas Europa som återuppstår - håller mångsidigheten på att falla sönder? 

Pax Nordica 2018: Skymningsläge eller gryningstid?

Pax Nordica 2017: Finlands sak är vår – gäller det fortfarande?

Pax Nordica 2016: Vad händer med säkerheten i Arktis?

Pax Nordica 2014: Finns det några hot mot fred och stabilitet i norra Europa?

Pax Nordica 2013: Militär teknikutveckling – hot eller löfte?

Pax Nordica 2012: Hot och nya risker i en ny tid

Pax Nordica 2009: Strategier för fred och säkerhet

Större externfinansierade forskningsprojekt

 • Formas 2004-2007: Den kvinnogjorda staden? (Christine Hudson), 1,7 milj kr
 • Vetenskapsrådet 2005-2007: Förändrad styrning och ny territoriell politik (Anders Lidström, David Feltenius, John Loughlin), 2,6 milj kr
 • Norrländska landstingen 2008-2009: Norrländsk regionstudie 2008 (Anders Lidström, Katarina Roos, m.fl.), 2,2 milj kr
 • Vetenskapsrådet 2008-2012: Demokratiunderskott I urbana miljöer? Samhällsekonomiska kostnader och demokratiska konsekvenser av kvinnors rädsla i den urbana miljön (Christine Hudson m.fl.), 4,1 milj kr.
 • Vetenskapsrådet 2009-2011: Kommunal legitimitet (Anders Lidström, Katarina Roos), 2,4 milj kr
 • Riksbankens Jubileumsfond 2009-2011: Svenska stadsregioner (Anders Lidström, Christine Hudson, Niklas Eklund, Jessika Wide, m.fl.), 7 milj kr
 • Norrländska landstingen 2010-2011: Norrländsk regionstudie 2010 (Anders Lidström, Katarina Roos, Christine Hudson, Magnus Blomgren m.fl.), 1,9 milj kr
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2014-2015: Pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i en marknadsanpassad äldreomsorg (David Feltenius, Jessika Wide), 1,1 milj kr
 • Formas 2016-2018: Medskapande av delaktighet? Motstridiga perspektiv på Umeå 2014 som Europeisk kulturhuvudstad (Christine Hudson m.fl.) 2,9 milj kr
 • Forte 2017-2019: Ruralt flyktingmottagande – En ny strategi för mindre kommuners överlevnad? (Christine Hudson m.fl.) 3,3 milj kr
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2019-2023: Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring (Niklas Eklund, Veronika Strand), 20 milj kr
 • Forte 2019-2021: Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg (David Feltenius, Jessika Wide), 3,6 milj kr

Forskningsledare

Niklas Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Forskningsprojekt

Publikationer

Se publikationer från gruppens forskare.

Hur fungerar krigets lagar?

Podden handlar om det pågående kriget i Ukraina, men även om andra konflikter, och om krigets lagar.

Därför ökar stödet för SD på landsbygden och S i storstäderna

Louise Skoog, postdoktor i statsvetenskap, analyserar det politiska läget efter valet.

Äldreomsorgens utmaningar med en åldrande befolkning

Vilka stora utmaningar står vi inför med en åldrande befolkning?

Senast uppdaterad: 2023-03-24