Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kommuner, regioner, offentlig verksamhet

Forskargruppen Kommuner, regioner, offentlig verksamhet undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras. Studier sker av offentlig verksamhet på lokal, regional och central nivå samt i vad mån och hur dessa samspelar. Analyser sker utifrån olika teoretiska och metodologiska angreppssätt och omfattar såväl förhållanden i Sverige som andra länder i jämförande belysning samt av genusaspekter av offentlig verksamhet.

Under senare år har större forskningsprojekt bl.a. handlat om demokrati och politiska institutioner i stadsregioner, medborgarperspektiv på försöken att bilda nya regioner i Norrland, marknadsstyrningens konsekvenser för pensionärsorganisationer och äldreomsorg, rädsla och otrygghet i offentliga miljöer, män och kvinnor i lokalpolitiken, delaktighet i stadskultur, flyktingmottagande i små kommuner i Västerbotten och Västernorrland samt hur och i vad mån myndigheter samverkar kring krishantering. Studier sker också gärna i internationell jämförande belysning. Forskningsresultat presenteras på nationella och internationella konferenser och publiceras i ansedda tidskrifter och böcker.

Tre doktorander är knutna till gruppen: Elin Stark undersöker diskurser om den goda skolan, Malin Benerdal studerar den nationella utvärderingspolicyns förändringar och Jennie Brandén undersöker offentlig politik och lokala praktiker för att öka tryggheten i offentliga rum.

Större externfinansierade forskningsprojekt

 • Formas 2004-2007: Den kvinnogjorda staden? (Christine Hudson), 1,7 milj kr
 • Vetenskapsrådet 2005-2007: Förändrad styrning och ny territoriell politik (Anders Lidström, David Feltenius, John Loughlin), 2,6 milj kr
 • Norrländska landstingen 2008-2009: Norrländsk regionstudie 2008 (Anders Lidström, Katarina Roos, m.fl.), 2,2 milj kr
 • Vetenskapsrådet 2008-2012: Demokratiunderskott I urbana miljöer? Samhällsekonomiska kostnader och demokratiska konsekvenser av kvinnors rädsla i den urbana miljön (Christine Hudson m.fl.), 4,1 milj kr.
 • Vetenskapsrådet 2009-2011: Kommunal legitimitet (Anders Lidström, Katarina Roos), 2,4 milj kr
 • Riksbankens Jubileumsfond 2009-2011: Svenska stadsregioner (Anders Lidström, Christine Hudson, Niklas Eklund, Jessika Wide, m.fl.), 7 milj kr
 • Norrländska landstingen 2010-2011: Norrländsk regionstudie 2010 (Anders Lidström, Katarina Roos, Christine Hudson, Magnus Blomgren m.fl.), 1,9 milj kr
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2014-2015: Pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i en marknadsanpassad äldreomsorg (David Feltenius, Jessika Wide), 1,1 milj kr
 • Formas 2016-2018: Medskapande av delaktighet? Motstridiga perspektiv på Umeå 2014 som Europeisk kulturhuvudstad (Christine Hudson m.fl.) 2,9 milj kr
 • Forte 2017-2019: Ruralt flyktingmottagande – En ny strategi för mindre kommuners överlevnad? (Christine Hudson m.fl.) 3,3 milj kr
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2019-2023: Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring (Niklas Eklund, Veronika Strand), 20 milj kr
 • Forte 2019-2021: Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg (David Feltenius, Jessika Wide), 3,6 milj kr

Forskningsledare

Publikationer
Publikationer

Se publikationer från gruppens forskare.