"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sara Strandberg

Jag är universitetslektor och överläkare i röntgen och nuklearmedicin. Min forskning fokuserar på validering av bilddiagnostiska metoder, främst inom hybrid imaging.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Diagnostisk radiologi
Plats
Röntgen, Byggnad 3A, plan 2, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag har en kombinerad tjänst som universitetslektor och överläkare i röntgen och nuklearmedicin vid Umeå Universitet/Norrlands Universitetssjukhus. Merparten av min undervisning ligger inom ramen för läkarprogrammet, men jag undervisar även inom röntgensjuksköterskeprogrammet samt inom civilingenjörsprogrammet teknisk fysik och fysikerprogrammet med profilering mot sjukhusfysik. I min kliniska tjänstgöring är jag huvudsakligen verksam vid nuklearmedicinska enheten med fokus på onkologiska utredningar och behandlingsuppföljningar. Detta avspeglar sig i min forskning där tyngdpunkten ligger på utvärdering av bilddiagnostiska metoder, främst nuklearmedicinsk hybrid imaging som PET/CT och PET/MR.

Under åren 1995-2001 gick jag själv min läkarutbildning vid Umeå Universitet. Redan under studietiden väcktes mitt intresse för forskning och bilddiagnostik. Jag blev specialistläkare i diagnostisk radiologi 2012 och senare även i nuklearmedicin, vid Norrlands Universitetssjukhus. Fortlöpande har undervisning av läkarkandidater varit ett återkommande och uppskattat inslag i arbetet på universitetssjukhusklinik. Med tiden har jag blivit mer och mer involverad i undervisningen, parallellt med mitt forskningsengagemang. År 2015 blev jag antagen som doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå Universitet, och disputerade 2020 med avhandlingen ”11C-acetate-PET/CT in primary staging of high-risk prostate cancer”. Min nuvarande forskning fokuserar på tilläggsvärdet av bilddiagnostik inom flera olika diagnoser som prostatacancer och gynekologisk cancer men även vissa icke-onkologiska tillstånd.

Av stort intresse är i synnerhet identifiering av bilddiagnostiska biomarkörer för kvantifiering av prognostisk information. I förlängningen kan sådan strukturerad information även användas för att skapa AI-beslutsstöd.

Nuclear medicine communications, Wolters Kluwer 2023, Vol. 44, (5) : 397-406
af Bjerkén, Sara; Axelsson, Jan; Larsson, Anne; et al.
Current Oncology, MDPI 2023, Vol. 30, (12) : 10260-10271
Gideonsson, Ida; Israelsson, Pernilla; Strandberg, Sara; et al.
Nuclear medicine communications, Lippincott Williams & Wilkins 2023, Vol. 44, (11) : 997-1004
Sandgren, Kristina; Strandberg, Sara; Jonsson, Joakim; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 17 : 117-123
Björeland, Ulrika; Nyholm, Tufve; Jonsson, Joakim; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 18 : 19-25
Sandgren, Kristina; Nilsson, Erik; Keeratijarut Lindberg, Angsana; et al.
Umeå University medical dissertations, 2072
Strandberg, Sara
EJNMMI Physics, Springer 2019, Vol. 6
Sandgren, Kristina; Johansson, Lennart; Axelsson, Jan; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2018, Vol. 127 : S541-S541
Sandgren, Kristina; Jonsson, Joakim; Nyholm, Tufve; et al.
PLOS ONE, Public Library Science (PLOS) 2018, Vol. 13, (12)
Strandberg, Sara; Hashemi, Armin; Axelsson, Jan; et al.
Anticancer Research, International Institute of Anticancer Research 2016, Vol. 36, (12) : 6475-6479
Strandberg, Sara; Karlsson, Camilla Thellenberg; Ögren, Mattias; et al.
EJNMMI Research, Springer 2014, Vol. 4, (55) : 1-9
Strandberg, Sara; Karlsson, Camilla Thellenberg; Sundström, Torbjörn; et al.
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Vol. 41, (suppl 2) : S386-S386
Strandberg, Sara; Thellenberg Karlsson, Camilla; Åhlström Riklund, Katrine
Björeland, Ulrika; Strandberg, Sara; Söderkvist, Karin; et al.