"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Sara Strandberg

Sara Strandberg

Jag är universitetslektor och överläkare i röntgen och nuklearmedicin. Min forskning fokuserar på validering av bilddiagnostiska metoder, främst inom hybrid imaging.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för strålningsvetenskaper
Plats
Röntgen, Byggnad 3A, plan 2, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en kombinerad tjänst som universitetslektor och överläkare i röntgen och nuklearmedicin vid Umeå Universitet/Norrlands Universitetssjukhus. Merparten av min undervisning ligger inom ramen för läkarprogrammet, men jag undervisar även inom röntgensjuksköterskeprogrammet samt inom civilingenjörsprogrammet teknisk fysik och fysikerprogrammet med profilering mot sjukhusfysik. I min kliniska tjänstgöring är jag huvudsakligen verksam vid nuklearmedicinska enheten med fokus på onkologiska utredningar och behandlingsuppföljningar. Detta avspeglar sig i min forskning där tyngdpunkten ligger på utvärdering av bilddiagnostiska metoder, främst nuklearmedicinsk hybrid imaging som PET/CT och PET/MR.

Under åren 1995-2001 gick jag själv min läkarutbildning vid Umeå Universitet. Redan under studietiden väcktes mitt intresse för forskning och bilddiagnostik. Jag blev specialistläkare i diagnostisk radiologi 2012 och senare även i nuklearmedicin, vid Norrlands Universitetssjukhus. Fortlöpande har undervisning av läkarkandidater varit ett återkommande och uppskattat inslag i arbetet på universitetssjukhusklinik. Med tiden har jag blivit mer och mer involverad i undervisningen, parallellt med mitt forskningsengagemang. År 2015 blev jag antagen som doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå Universitet, och disputerade 2020 med avhandlingen ”11C-acetate-PET/CT in primary staging of high-risk prostate cancer”. Min nuvarande forskning fokuserar på tilläggsvärdet av bilddiagnostik inom flera olika diagnoser som prostatacancer och gynekologisk cancer men även vissa icke-onkologiska tillstånd.

Av stort intresse är i synnerhet identifiering av bilddiagnostiska biomarkörer för kvantifiering av prognostisk information. I förlängningen kan sådan strukturerad information även användas för att skapa AI-beslutsstöd.

Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 17 : 117-123
Björeland, Ulrika; Nyholm, Tufve; Jonsson, Joakim; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 18 : 19-25
Sandgren, Kristina; Nilsson, Erik; Keeratijarut Lindberg, Angsana; et al.
Umeå University medical dissertations, 2072
Strandberg, Sara
EJNMMI Physics, Springer 2019, Vol. 6
Sandgren, Kristina; Johansson, Lennart; Axelsson, Jan; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2018, Vol. 127 : S541-S541
Sandgren, Kristina; Jonsson, Joakim; Nyholm, Tufve; et al.
PLOS ONE, Public Library Science (PLOS) 2018, Vol. 13, (12)
Strandberg, Sara; Hashemi, Armin; Axelsson, Jan; et al.
Anticancer Research, International Institute of Anticancer Research 2016, Vol. 36, (12) : 6475-6479
Strandberg, Sara; Karlsson, Camilla Thellenberg; Ögren, Mattias; et al.
EJNMMI Research, Springer 2014, Vol. 4, (55) : 1-9
Strandberg, Sara; Karlsson, Camilla Thellenberg; Sundström, Torbjörn; et al.
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Vol. 41, (suppl 2) : S386-S386
Strandberg, Sara; Thellenberg Karlsson, Camilla; Åhlström Riklund, Katrine