"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Prognostiskt och diagnostiskt tilläggsvärde av bilddiagnostik vid stadieindelning och behandlingsplanering av gynekologisk cancer (PRODIGYN)

Forskningsprojekt Avancerad bilddiagnostik kan användas för att bedöma gynekologisk cancer innan beslut om behandling och kan sannolikt även ge vägledning om prognos. I PRODIGYN-studien kommer patienter med livmoderhalscancer, livmodercancer och äggstockscancer att erbjudas utökad bilddiagnostik och vävnadsdiagnostik, i syfte att undersöka det diagnostiska och prognostiska tilläggsvärdet och i förlängningen förbättra diagnostik och behandling av patienter med gynekologisk cancer.

Bilddiagnostik med magnetresonanstomografi (MR), datortomografi (CT) och positronemissionstomografi med kombinerad CT (PET/CT) kan användas vid utredning och uppföljning av gynekologisk cancer. PET kombinerat med MR (PET/MR) kan möjligen ytterligare förbättra diagnostiken. Flera studier talar för att PET-informationen också kan ha prognostisk betydelse. Denna studie tittar närmare på både det diagnostiska och prognostiska tilläggsvärdet av 18F-fluoro-deoxy-glukos (FDG)-PET/CT och FDG-PET/MR hos de tre största gynekologiska cancergrupperna livmoderhalscancer, livmodercancer och äggstockscancer.

Projektansvarig

Sara Strandberg
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-05-01 2032-05-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention, Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Cancer

Externa finansiärer

Cancerforskningsfonden Norrland

Projektbeskrivning

Bilddiagnostik med magnetresonanstomografi (MR), datortomografi (CT) och positronemissionstomografi med kombinerad CT (PET/CT) kan användas vid utredning och uppföljning av livmoderhalscancer, livmodercancer och äggstockscancer. PET kombinerat med MR (PET/MR) kan möjligen ytterligare förbättra diagnostiken. Flera studier talar för att PET-informationen också kan ha prognostisk betydelse.

 

Studiens två huvudsyften är att för livmoderhalscancer, livmodercancer och äggstockscancer:

1) Retrospektivt validera tilläggsvärdet av bilddiagnostik jämfört med klinisk undersökning. En orienterande retrospektiv del, med syfte att validera den bilddiagnostiska stadieindelningen med redan insamlade och analyserade vävnadsprover/peroperativ stadieindelning som referensmetod, att utvärdera tilläggsvärdet av kombinerade bilddiagnostiska metoder till klinisk undersökning, samt att beskriva biverkningsprofilen hos strålbehandlade patienter.

 

2) Prospektivt identifiera prognostiska biomarkörer med FDG-PET/CT och FDG-PET/MR, samt att påvisa värdet av modaliteten PET/MR. Identifiera prognostiska biomarkörer med FDG-PET/CT och FDG-PET/MR och undersöka hur dessa samvarierar med histopatologiska biomarkörer, att undersöka hur tillägg av PET/CT och PET/MR påverkar biverkningsprofilen hos strålbehandlade patienter, samt att jämföra PET/CT och PET/MR och avgöra deras användbarhet.

 

Studiens delsyften är att:

1) För livmodercancer opererad med portvaktskörtelteknik förbättra icke-invasiv lymfkörteldiagnostik genom utvärdering av bilddiagnostiska och histopatologiska kännetecken hos bortopererade lymfkörtlar.

2) För äggstockstumörer utveckla en maskininlärningsmetod för diagnostiskt beslutsstöd.

 

Mer läsning

Klicka på länken för mer läsning

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-01-17