"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Shuang Li

Jag är postdoktor i Yaowen Wus grupp. Mitt forskningsintresse är funktionen av ESCRT-komplex genom att använda kemiska genetiska metoder.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Kemiska institutionen
Plats
KBC-huset (KB), Linnaeus väg 10, Kemi A4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en doktorsexamen i organisk kemi från Institute of Chemistry, Chinese Academy of Science, Kina. I min doktorandstudier fokuserade jag på att utveckla nya små molekylbaserade fluorescerande/bioluminescerande prober, som skulle kunna användas för att detektera viktiga biomarkörer in vitro och in vivo.

Efter att ha avslutat min doktorsexamen fortsatte min forskarkarriär som postdoc i professor Yaowen Wu lab. För närvarande fokuserar min forskning på att undersöka ESCRT-III-proteinkomplex. De endosomala sorteringskomplexen som krävs för transportvägen (ESCRT) är ett konserverat proteinmaskineri som spelar en avgörande roll i membranombyggnadsprocesser såsom bildning av endosomal intralumenal vesikel (ILV), spirande virus i hölje, membranreparation, stängning av kärnhöljet och cytokinetisk abscission.

Vårt mål är att nå förståelse för ESCRT-III-komplexets roll och funktion genom att använda kemiska genetiska verktyg. I mitt projekt använder jag en rad biokemiska tekniker såsom mikroskala termofores (MST), elektronmikroskopi och väte deuterium utbytesmasspektrometri (HDX-MS) för att identifiera och karakterisera verkningssättet.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Proceedings of the National Academy of Sciences 2024, Vol. 121, (17)
Knyazeva, Anastasia; Li, Shuang; Corkery, Dale P.; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem